Verbeteringen werkproces PREM

22 februari 2024

Sinds 1 januari 2023 zijn we in de geboortezorg cliëntervaringen op een nieuwe, betere manier gaan meten. Inmiddels zijn we ruim een jaar bezig. Het gebruik van de PREM is verplicht. Op dit moment is ongeveer 75 procent van de praktijken voorbereid op het uitvragen van de PREM. Zorgverleners kunnen met de PREM feedback van de cliënt krijgen over de geboden zorg. De zorgverleners kunnen van deze ervaringen leren en zo de kwaliteit van hun geboden zorg stap voor stap verbeteren.

Verbeteringen & onderhoud

Op basis van vragen en feedback uit het veld wordt aan de PREM gewerkt om deze steeds beter te kunnen toepassen en beter te laten aansluiten op de behoeften. Ook het verbeteren van het gebruiksgemak voor de zorgverlener staat hoog op de agenda. In het najaar van 2023 heeft de VSV Federatie een enquête gehouden over het gebruik van de PREM. Op basis van de feedback en de enquête zijn al enkele verbeterpunten doorgevoerd in 2023 en begin 2024. Een aantal grote aandachtspunten worden verder bekeken in 2024. Het eerste half jaar van 2024 wordt de PREM geëvalueerd. Grote verbeterpunten worden verder onderzocht. Over de uitkomsten van deze evaluatie en de vervolgstappen wordt het veld geïnformeerd.  

Hieronder volgende de verbeteringen die al zijn doorgevoerd in het werkproces van de PREM.

Werkinstructies voor selecteren emailadressen van cliënten zijn aangepast

Om de PREM-vragenlijst te kunnen uitsturen naar de cliënt, moeten de e-mailadressen worden aangeleverd bij Perined. Het kopiëren van de mailadressen van cliënten uit een Verloskundig Informatie Systeem naar het Excel document voor aanlevering in mijnPerined was soms lastig. De geselecteerde adressen kwamen bij het kopiëren in een cel terecht waarna het handmatig moest worden aangepast. Dat kost veel tijd. In de werkinstructies zijn nu tips opgenomen waardoor je de mailadressen in losse cellen kunt kopiëren naar het excell bestand. De link naar deze instructies vind je in de handleiding van de KNOV.

Je kunt ze ook vinden in het dossier PREM onder aanleveren.    

Werkproces foutmeldingen PREM is verbeterd

Er zijn vragen binnengekomen over de foutmeldingen na de aanlevering van de PREM. Het kost verloskundigenpraktijken veel tijd om foutmeldingen op te zoeken en te herstellen. De foutmeldingen terugkoppeling en het werkproces van foutmeldingen is geanalyseerd en hierop zijn eind 2023 en begin 2024 verbeterslagen doorgevoerd. Nu is het bij een foutmelding veel duidelijker waar de fout precies zit. Dit scheelt de zorgverlener veel tijd en moeite.

Vertaling informatie: Hoe informeer ik mijn cliënt?

In het PREM-dossier op kennisnetgeboortezorg vind je ook een basistekst met uitleg over de PREM om de cliënt te informeren in het begin van haar zwangerschap. Binnenkort is deze tekst ook beschikbaar in het Arabisch en Engels.

Vertaling PREM-vragenlijst in Engels en Arabisch is toegevoegd

Meer informatie: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/vertaling-vragenlijst-prem-in-engels-en-arabisch-live/De vertaling van de PREM-vragenlijst in het Pools en Turks volgt zo spoedig mogelijk in 2024.


Naast bovengenoemde verbeteringen vind je hieronder ook enkele veel gestelde vragen die uit de enquête van de VSV Federatie naar voren kwamen. Deze vragen en antwoorden worden ook toegevoegd aan het dossier PREM op kennisnetgeboortezorg.nl.

Veelgestelde vragen over de PREM:

Waarom kunnen cliënten soms de PREM- vragenlijst niet meer invullen?

De link in de uitnodigingsmail is 30 dagen geldig. Na twee weken krijgt de cliënt een herinneringsmail. Mocht de termijn verlopen zijn, dan zijn er geen mogelijkheden om de cliënt de vragenlijst opnieuw te laten ontvangen.

Er is bij het starten van de PREM voor deze 30 dagen gekozen omdat het de bedoeling is dat de vragenlijst 2 tot uiterlijk 8 weken na de bevalling wordt ingevuld. Als de verloskundige na 2 weken het mailadres upload en daar 30 dagen bijkomt is het inmiddels 6-7 weken na de bevalling. Als het mailadres na 6 weken wordt geüpload, is het nog steeds redelijk binnen die termijn van 2-8 weken na de bevalling. Het is dus wel belangrijk om niet te lang te wachten met het doorgeven van het mailadres aan Perined voor het uitsturen van de PREM-vragenlijst. In 2024 wordt de PREM geëvalueerd. Dit onderwerp wordt meegenomen in de evaluatie.

De PREM-vragen lijken algemeen, maar worden de 14 PREM-vragen ook voor verloskundige, 2e lijn en kraamzorg apart ingevuld?

Ja, de 14 PREM vragen worden voor de verloskundige, 2e lijn en kraamzorg apart ingevuld. De resultaten zijn ook per beroepsgroep af te lezen.

Hoe ziet de uitnodigingsmail die naar de cliënt gaat er uit?

Hoe ziet de vragenlijst er uit voor de cliënt?

Nederlands
Engels
Arabisch

Naar de meest gestelde vragen in het Dossier PREM>>


Lees ook

20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
21 februari 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2023

Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen moeten voor de eerste maandag van maart (4 maart 2024) de records bij Perined hebben aangeleverd voor...
25 januari 2024
Kwaliteit

Vertaling vragenlijst PREM in Engels en Arabisch live!

Goed nieuws! De Prem-vragenlijst voor de geboortezorg is nu ook beschikbaar in het Engels en het Arabisch. Veel zorgverleners hebben...