Vertaling vragenlijst PREM in Engels en Arabisch live!

25 januari 2024

Goed nieuws! De Prem-vragenlijst voor de geboortezorg is nu ook beschikbaar in het Engels en het Arabisch. Veel zorgverleners hebben aangegeven dat er grote behoefte was aan het vertalen van de PREM. Nog meer cliënten kunnen nu in een andere taal hun ervaringen delen met hun zorgverleners. Met de vertalingen naar het Arabisch en het Engels wordt een groot deel van de anderstalige cliënten bediend.

Turkse en Poolse vertaling volgen snel

Er wordt momenteel ook gewerkt aan een Turkse en Poolse vertaling van de PREM-vragenlijst. De verwachting is dat de Turkse en Poolse vertaling de komende weken worden ingebouwd in het systeem; in het eerste kwartaal van 2024. Ook de Turkse en Poolse cliënten kunnen dan hun ervaringen delen in hun moedertaal.

Mail en herinneringsmail

Naast de vragenlijsten zijn ook de uitnodigingsmail (voor deelname aan het cliëntervaringsonderzoek) en de herinneringsmail vertaald. De vertalingen zijn op B1 niveau vertaald en getest bij gebruikers, net als de Nederlandse versie van de PREM teksten.

Afbeelding van de vragenlijst, uitnodigingsmail en herinneringsmail

Hieronder zie je afbeeldingen van de uitnodigingsmail, de herinneringsmail en enkele vragen uit de vragenlijst in drie talen.

Afbeelding uitnodigingsmail

Herinneringsmail

Afbeelding van vragenlijst in Nederlands – Engels – Arabisch

Nederlandse vragenlijst

Engelse vragenlijst

Arabische vragenlijst

Wil je meer informatie over de PREM? Kijk dan in het dossier over de PREM op kennisnetgeboortezorg. Daar vind je werkinstructies, een handleiding, veel gestelde vragen en antwoorden en nog veel meer.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...