Scholing Kansrijke Start voor 180 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen aan GGD Utrecht

26 november 2019

Vanaf 1 november is het project Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ van start gegaan. Het project focust zich op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. Het project focust zich op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein.

Op 19 november hebben Anne-Katrien Ausems, projectmanager Kansrijke Ontmoetingen en Katinka Visscher van Pharos aan de GGD regio Utrecht laten zien dat de landelijke partijen samen optrekken in Kansrijke Start. Zij hebben samen een plenair gedeelte van de scholing Kansrijke Start voor 180 jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen verzorgd.  Samenwerken was het centrale thema in de presentatie waarbij de deelnemers zelf aan de slag gingen met vraagstukken over samenwerking gedurende de eerste 1000 dagen. Kleine en grote successen werden in de zaal gedeeld en ervaringen werden meegenomen in de verdere scholing.

Op 10 december organiseert het CPZ een webinar met de titel Kansrijke Start in uitvoering lees meer over het webinar.

Lees meer over het project Kansrijke Ontmoetingen.


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...