Het project Kansrijke Ontmoetingen focust op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein. Hierbij wordt maximaal aangesloten op relevante elementen uit het actieprogramma Kansrijke Start, de adviezen van de Expertgroep Preventie van het CPZ, de ambities in de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ en de inzet van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) via de JGZ Preventieagenda, het Nationaal Preventieakkoord en het Stimuleringsprogramma van Pharos t.a.v. het stimuleren van lokale coalities Kansrijke Start.

Het project Kansrijke Ontmoetingen bestaat uit drie sporen:

Spoor 1: Kansrijke Ontmoetingen; landelijk

Het is voor professionals en hun landelijke vertegenwoordigers in het sociaal domein, geboortezorg en de zorg voor jeugd nog niet altijd vanzelfsprekend om de samenwerking op te zoeken. Om hiervoor landelijk draagvlak te creëren, organiseren we bijeenkomsten met de relevante partijen met als doel om professionals in de regio te helpen hun samenwerking structureel vorm te geven. Hiervoor moeten landelijke partijen zich inzetten voor draagvlak en randvoorwaarden en handvatten aanreiken.

Spoor 2: Regiotour Kansrijke Ontmoetingen; Bijdrage aan het Stimuleringsprogramma van Pharos

Om lokale coalities te stimuleren en te ondersteunen sluiten we aan bij het stimuleringsprogramma van Pharos en werken we samen met het NCJ . We ontwikkelen een toolkit voor de geboortezorgprofessionals die gespiegeld wordt aan de tools voor het sociaal domein vanuit het actieprogramma Kansrijke Start.

Spoor 3: Kennisdelen

Op alle denkbare manieren (webinars, website, kennisbijeenkomsten) delen we kennis en inspiratie. In 2020 organiseren we een preventieconferentie samen met andere landelijke partijen en de landelijke coalitie, met daarin inhoudelijke thema’s over het belang van de 1e 1000 dagen, goede voorbeelden, workshops en netwerkmogelijkheden. De conferentie is bedoeld voor professionals uit de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein.

Zie ook de infographic van het ministerie van VWS over dit project.