Home project kansrijke ontmoetingen start dit najaar

Project Kansrijke Ontmoetingen start dit najaar

Verbinden tussen geboortezorg, zorg voor jeugd en sociaal domein

Het project Kansrijke Ontmoetingen focust op het leggen en versterken van verbindingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein. Hierbij wordt maximaal aangesloten op relevante elementen uit het actieprogramma Kansrijke Start, de adviezen van de Expertgroep Preventie van het CPZ, de ambities in de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ en de inzet van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) via de JGZ Preventieagenda, het Nationaal Preventieakkoord en het Stimuleringsprogramma van Pharos t.a.v. het stimuleren van lokale coalities Kansrijke Start.

Het project Kansrijke Ontmoetingen bestaat uit drie sporen:

Spoor 1: Kansrijke Ontmoetingen; landelijk

Het is voor professionals en hun landelijke vertegenwoordigers in het sociaal domein, geboortezorg en de zorg voor jeugd nog niet altijd vanzelfsprekend om de samenwerking op te zoeken. Voor het creëren van landelijk draagvlak organiseren we bijeenkomsten met de relevante partijen met als doel om professionals in de regio te helpen hun samenwerking structureel vorm te geven. Hiervoor moeten landelijke partijen zich inzetten voor draagvlak en randvoorwaarden en handvatten aanreiken.

Spoor 2: Regiotour Kansrijke Ontmoetingen; Bijdrage aan het Stimuleringsprogramma van Pharos

Om lokale coalities te stimuleren en te ondersteunen wordt aangesloten bij het stimuleringsprogramma van Pharos, en wordt nadere samenwerking met het NCJ gezocht. Er wordt een toolkit voor de geboortezorgprofessionals ontwikkeld, gespiegeld aan de tools voor het sociaal domein, en informatie en best practices worden gedeeld.

Spoor 3: Kennisdelen

Op alle denkbare manieren (webinars, website, kennisbijeenkomsten) delen we kennis en inspiratie. In 2020 organiseren we een preventieconferentie samen met andere landelijke partijen en de landelijke coalitie met daarin inhoudelijke thema’s over het belang van de 1e 1000 dagen, goede voorbeelden, workshops en netwerkmogelijkheden. De conferentie is bedoeld voor professionals uit de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein.

Momenteel is het CPZ op zoek naar een projectmanager om dit project uit te voeren. Het project Kansrijke Ontmoetingen gaat dit najaar van start.