Minister Bruins ontvangt preventieagenda geboortezorg

7 juni 2018

Op woensdag 6 juni ontving Minister Bruins de Preventieagenda Geboortezorg 2018-2022 uit handen van de voorzitter van het CPZ, Geri Bonhof.

In de Preventieagenda van de Geboortezorg geven de deelnemende partijen in het College Perinatale Zorg aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De geboortezorg zoekt daarbij de samenwerking met zorg voor jeugd en het sociaal domein.

Samen aan de start voor een beter Nederland

Er is momenteel veel maatschappelijke aandacht voor preventie en vanuit het Ministerie van VWS wordt binnenkort het programma Kansrijke Start gelanceerd. De samenwerkende partijen in de geboortezorg –  Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland –  sluiten hier graag op aan en vragen aandacht voor het belang van preventie voor, tijdens en na de zwangerschap.

Met goede preventie rondom de geboorte valt veel te winnen op sociaal, medisch en psychisch vlak. Een kansrijke (zo goed mogelijke) start voor elk kind in Nederland leidt voor mensen tot een gezonder en gelukkiger leven in deze en de volgende generaties. Daarnaast levert een goede start op langere termijn ook veel maatschappelijk en economisch rendement op voor de BV Nederland.

Met de agenda hopen de samenwerkende partijen integrale samenwerking tussen professionals in de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein aan te jagen. Met als doel het verder terugbrengen van de babysterfte en een goede start voor ieder kind in Nederland!

Advies Expertgroep Preventie

Tijdens de bijeenkomst presenteerde professor Koos van der Velden het advies van de Expertgroep Preventie. Op dit advies is de Preventieagenda mede gebaseerd. Professor van der Velden benadrukte tijdens zijn presentatie dat het tijd is om het aantal vroeg geboorten in Nederland drastisch terug te dringen. “Dit is een betrekkelijk grote groep van ongeveer 13.000 per jaar. Van deze groep weten we dat 40% rond het tweede levensjaar motorische en/of mentale problemen ervaart. Voor deze opgave is preventie een absolute noodzaak!”

Geboorte van Penny Preventie

Beleidsadviseur Marlies Buurman onthulde de nieuw gelanceerde website preventiegeboortezorg.nl. Hier vind je als  geboortezorg professional de beschikbare informatie over preventie voor, tijdens en na de zwangerschap. We verzamelen hier alle initiatieven die te maken hebben met een goede start voor elk kind.

Op deze site wijst Penny je de weg. Penny doorloopt alle fases voor, tijdens en na zwangerschap en geboorte. Ze laat je zien welke landelijke richtlijnen en hulpmiddelen er al zijn ontwikkeld. Ook wijst ze je de weg naar preventie initiatieven per provincie of levensfase. Naar de website

Minister Bruins: ‘Aandacht preventie belangrijk’

Voorzitter van het CPZ Geri Bonhof, overhandigde de Preventieagenda aan Minister Bruins. “Het kabinet heeft van preventie een duidelijke prioriteit gemaakt. Ik was zelf als nieuwkomer in de geboortezorg verrast dat er daarbij zo weinig naar ons wordt gekeken. Want er is veel winst te behalen door in te zetten op risicogroepen. Daarom hebben we als gezamenlijke geboortezorgpartijen met grote urgentie deze Preventieagenda opgesteld. Ik ben heel trots dat ik u deze nu kan aanbieden!”

De minister bedankte alle aanwezigen voor het werk dat is verzet voor de preventieagenda. “Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp, de preventieagenda levert hier een mooie bijdrage aan. Daarnaast is het goed om te zien dat er niet alleen gekeken gaat worden naar zorg rondom de geboorte, maar ook al daarvoor. En dat er ook naar de moeder, omgeving en leefstijl van de moeder wordt gekeken in plaats van alleen naar het kind”.

Link naar de multidisciplinaire Preconceptie Indicatie Lijst (PIL)

Link naar het advies van de expertgroep Preventie.

Link naar de website preventiegeboortezorg.nl


Lees ook

13 mei 2024
Kansrijke Start

Webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Op 19 juni nodigen we je uit voor een webinar dat draait om een belangrijke vraag: "Wil jij het komende...
30 april 2024
Kansrijke Start

Stimulans beleid Rookvrije Start 2024-2025

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op perinatale sterfte en gezondheidscomplicaties zoals miskramen, vroeggeboorten, luchtweginfecties en kanker. Een zwangerschap...
18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...