Advies Expertgroep Preventie: Een goede start voor een beter Nederland!

8 juni 2018

‘Een goede start komt niet alleen het kind en de ouders maar ook de samenleving ten goede: dit besef moet veel sterker. Er is door te investeren in preventie in de geboortezorg veel winst in gezondheid en maatschappelijke baten te boeken. Hiervoor is wel een cultuuromslag bij iedereen in het hele land nodig’. Dat is de boodschap van Prof. Koos van der Velden bij de aanbieding van het advies van de Expertgroep Preventie aan het CPZ. Deze Expertgroep Preventie heeft een advies uitgebracht over preventie in de geboortezorg, wat Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) hieraan zouden kunnen bijdragen en hoe het CPZ de VSV’s hierin kan ondersteunen.

Direct naar het advies van de Expertgroep Preventie

Hoe kunnen wij als samenwerkende geboortezorgpartijen bijdragen aan de integrale preventie voor, tijdens en na de bevalling om een zo goed mogelijke start voor alle kinderen in Nederland te bevorderen? Om daar een zo scherp mogelijk antwoord op te krijgen, is een onafhankelijke Expertgroep geïnstalleerd door het College Perinatale Zorg (CPZ). Het advies van de Expertgroep Preventie herbergt een rijkdom aan kennis, analyses en adviezen. De ene keer heel concreet, de andere keer abstracter, dikwijls wetenschappelijk onderbouwd, vaak ook gebaseerd op de praktijkervaring van de expertgroepleden. De achtergrond van deze leden is zeer divers. Deze diversiteit aan perspectieven maakt dit advies een waardevolle inspiratiebron voor zorgverleners en ouders.

Adviezen van de Expertgroep aan het CPZ:

De Expertgroep Preventie pleit voor een centraal gecoördineerde integrale aanpak van preventie die gericht is op het voorkomen of beperken van medische, psychische en sociale problemen bij (ongeboren) kinderen, pasgeboren baby’s en hun ouders. Een belangrijke vraag daarbij is wie hierin het initiatief moet nemen. Gemeenten doen al veel aan preventie en zijn verantwoordelijk voor de afstemming van preventie en curatie. Maar ze nemen nog niet direct het voortouw bij preventie in de geboortezorg, laat staan bij het optuigen van de samenwerking tussen het sociale domein, de sector volksgezondheid en de zorg. De bestaande Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) zijn wél geschikt om het voortouw te nemen: zij kunnen Gemeenten benaderen, professionals bijeenbrengen, samen de regio analyseren, een preventieplan maken, prioriteiten stellen, de voortgang monitoren en samenwerkingsverbanden koppelen.

Klik hier voor het Advies van de Expertgroep Preventie


Lees ook

1 juni 2023
Preventie

Toolkit Preventie postpartum depressie

Hoe kun je als professional helpen bij het voorkomen van depressie bij vrouwen die zwanger of net bevallen zijn? Hiervoor...
1 juni 2023
Kansrijke Start

Webinar 31 mei 'Een Kansrijke Start met GALA en SPUK' terugkijken

Wat je als professionals in Kansrijke Start over het GALA en SPUK moet weten Op vrijdag 3 februari 2023 is...
16 mei 2023
Kansrijke Start

Regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’

Na de succesvolle conferentie 'Samen voor een Kansrijke Start' nu een vervolg met de Regiotour.