Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

14 maart 2024

Update Stimuleringsprogramma Versterking VSV’s

In dit bericht geven wij graag een update over het stimuleringsprogramma “Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s), het subsidieprogramma van ZonMw ter ondersteuning van de implementatie van het basiskader VSV’s.

Veel VSV’s staan in de startblokken om aan de slag te gaan met het basiskader maar VSV’s zijn ook benieuwd wat er van hen verwacht wordt, hoe ze ondersteund zullen worden en wat de verdere invulling van het programma gaat worden. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang:

Planning

Om alles zo goed en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen werken we momenteel hard aan de voorbereidingen rondom de subsidieoproep. De uitwerking van de subsidieoproep heeft enige vertraging opgelopen maar deze wordt opengesteld op 29 april 2024. Er zullen korte tijd daarna twee digitale informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, waar VSV’s vragen kunnen stellen over de subsidieoproep. Over de data van deze bijeenkomsten zullen wij u informeren zodra deze bekend zijn.. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 15 juli 2024. In november vindt de besluitvorming van de subsidieaanvragen plaats en eind 2024 kunnen de projecten van start.

Werven regio-coördinatoren

Op dit moment worden er regio-coördinatoren geworven door de Federatie van VSV’s. Deze regio-coördinatoren zullen als duo’s met de coördinator van het consortium de VSV’s gaan ondersteunen in de regio. Samen kijken zij wie welke taken oppakt en waar VSV’s mee geholpen zijn. We hopen dat vanaf juni de namen van de coördinatoren bekend zijn.  De Federatie van VSV’s werkt hierin samen met het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) zodat elke VSV op de voor hen meest passende manier aan de slag kan.

Subsidieaanvraag

ZonMw werkt, met input van de programmapartners, aan het aanvraagformulier van de subsidie. Het aanvraagformulier wordt zo opgesteld dat het VSV daarmee inzicht krijgt in waar ze staan met betrekking tot het basiskader in vier stappen:

  • Wat is de huidige situatie?
  • Waar wil het VSV naartoe?
  • Hoe wil het VSV dat bereiken?
  • Hoe wordt dat geëvalueerd?

Daarmee ontstaat een ontwikkelcyclus voor het versterken van het VSV.

Tools

Om aan de slag te gaan met de taken uit het basiskader zijn we een overzicht aan het maken welke tools er hiervoor al zijn in het land, welke we momenteel nog aan het ontwikkelen zijn en welke we nog moeten gaan ontwikkelen. De tools zullen waarschijnlijk in de loop van het programma veranderen, er zullen nieuwe komen en mogelijk verdwijnen er tools als we merken dat deze niet aansluiten bij de behoeften van de VSV’s.

Kaders voor structurele bekostiging

Daarnaast is het belangrijk om te noemen dat het niet gaat om een los programma, maar dat het een opmaat is naar structurele bekostiging. Daarom moeten we zeer zorgvuldig bepalen welke kaders gegeven moeten worden, welke ruimte ieder VSV wel krijgt  en hoe we zorgen dat niet overal het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Voorbereiding

Om voorbereid aan de slag te kunnen met de subsidieaanvraag kan iedereen alvast kennis nemen van het basiskader. Het basiskader bestaat uit 4 bouwstenen (samenwerking & organisatie, multidisciplinaire en domein overstijgende samenwerking, communicatie & informatie, kwaliteitsfocus & cyclus) en aanvragen moeten hierbinnen passen. Ter voorbereiding kunnen de VSV’s intern ook al nadenken over wie het subsidieaanvraagproces gaat doen vanuit het VSV met ondersteuning van de regio-coördinatoren.

Meer informatie zal worden gedeeld op de ALV van de Federatie van VSV’s op 22 maart en via hun nieuwsbrieven, op bijeenkomsten van de NRCG en via de nieuwsbrieven van het CPZ. Voor meer informatie kun je ook naar de website van ZonMw.

Het stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) ondersteunt VSV’s bij het implementeren van de verantwoordelijkheden en taken zoals beschreven in het basiskader. Het programma wordt uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met de Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ). De VSV’s worden in de regio ondersteund door coördinatoren van het NRCG en de Federatie van VSV’s. Zij maken daarbij gebruik van kennis, informatie en instrumenten van het CPZ.


Lees ook

23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ (Juridische) Helpdesk voor VSV’s

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor vraagstukken die spelen in het VSV? Denk hierbij aan vragen...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...