Uitdagingen vanuit perspectief integrale geboortezorg oppakken

11 februari 2020

Capaciteitsproblematiek zet de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (acute) geboortezorg onder druk en heeft al langere tijd de volle aandacht van de geboortezorgpartijen. Capaciteitsproblematiek betreft niet alleen de acute verloskunde, maar de gehele geboortezorg. Het capaciteitsprobleem neemt toe, zowel vanwege personeelstekorten als vanwege concentratie van acute zorg. Welke problemen dominant zijn, verschilt per regio. Het is van belang dat binnen het landelijke en regionale netwerk gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen wordt en zo mogelijk actie wordt ondernomen. Daar zijn partijen in de geboortezorg (op landelijk en regionaal niveau) zich niet alleen van bewust; er wórdt ook actie ondernomen. Zowel landelijk als regionaal zijn geboortezorgpartijen op zoek naar oplossingen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de (acute) geboortezorg te kunnen blijven waarborgen. Dit resulteert tot nu toe op verschillende plekken in initiatieven zoals samenwerkingsverbanden, al dan niet ondersteund door technologie. Momenteel worden regionale initiatieven, die erop gericht zijn op korte termijn de toegankelijkheid van de geboortezorg te borgen, geïnventariseerd. In het licht hiervan en trends in Nederland in de (organisatie) van (geboorte)zorg, preventie en techniek en maatschappij, is het noodzakelijk om het geboortezorglandschap tegen het licht te houden, zodat we ook op langere termijn veilige en goede geboortezorg, met de juiste zorg op de juiste plek, kunnen blijven bieden in Nederland.

Kraamzorg

In het Algemeen Overleg van donderdag 13 februari as wordt gesproken over o.a. de kraamzorguitdagingen. Vanuit het perspectief van de integrale geboortezorg is de noodzaak om de kraamzorgsector gezond te houden groot: integrale geboortezorg kán niet zonder kraamzorg. Kraamzorg is noodzakelijke zorg en helpt bij de zo belangrijke kansrijke start voor elk kind.


Lees ook

1 juni 2023
CPZ algemeen nieuws

Vacature beleidsondersteuner CPZ

vacature beleidsondersteuner
1 juni 2023
Kwaliteit

VOICE Studie: Community of practice compleet

Met 4 VSV’s en 2 IGO’s gaat de VOICE studie de volgende fase in. Deze 6 samenwerkingsverbanden in de geboortezorg...
1 juni 2023
CPZ algemeen nieuws

Informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders mei 2023 terugkijken

Tijdens de informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders wordt je bijgepraak over enkele belangrijke thema's uit de integrale geboortezorg.