Nieuws Uitdagingen vanuit perspectief inte...

Uitdagingen vanuit perspectief integrale geboortezorg oppakken

11 februari 2020

Capaciteitsproblematiek zet de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de (acute) geboortezorg onder druk en heeft al langere tijd de volle aandacht van de geboortezorgpartijen. Capaciteitsproblematiek betreft niet alleen de acute verloskunde, maar de gehele geboortezorg. Het capaciteitsprobleem neemt toe, zowel vanwege personeelstekorten als vanwege concentratie van acute zorg. Welke problemen dominant zijn, verschilt per regio. Het is van belang dat binnen het landelijke en regionale netwerk gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen wordt en zo mogelijk actie wordt ondernomen. Daar zijn partijen in de geboortezorg (op landelijk en regionaal niveau) zich niet alleen van bewust; er wórdt ook actie ondernomen. Zowel landelijk als regionaal zijn geboortezorgpartijen op zoek naar oplossingen om de kwaliteit en toegankelijkheid van de (acute) geboortezorg te kunnen blijven waarborgen. Dit resulteert tot nu toe op verschillende plekken in initiatieven zoals samenwerkingsverbanden, al dan niet ondersteund door technologie. Momenteel worden regionale initiatieven, die erop gericht zijn op korte termijn de toegankelijkheid van de geboortezorg te borgen, geïnventariseerd. In het licht hiervan en trends in Nederland in de (organisatie) van (geboorte)zorg, preventie en techniek en maatschappij, is het noodzakelijk om het geboortezorglandschap tegen het licht te houden, zodat we ook op langere termijn veilige en goede geboortezorg, met de juiste zorg op de juiste plek, kunnen blijven bieden in Nederland.

Kraamzorg

In het Algemeen Overleg van donderdag 13 februari as wordt gesproken over o.a. de kraamzorguitdagingen. Vanuit het perspectief van de integrale geboortezorg is de noodzaak om de kraamzorgsector gezond te houden groot: integrale geboortezorg kán niet zonder kraamzorg. Kraamzorg is noodzakelijke zorg en helpt bij de zo belangrijke kansrijke start voor elk kind.


Lees ook

10 mei 2022
Organisatie en bekostiging

Voorbeelden VSV jaarplan en -verslag

De VSV toolkit is verrijkt met formats voor een VSV jaarplan en een VSV jaarverslag. Het VSV jaarverslag is géén...
31 maart 2022
Kwaliteit

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+...
31 maart 2022
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

De CPZ Werkgroep Indicatoren heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland.