Tool om inzicht te krijgen in samenwerking VSV

Overzicht
Home > nieuws > Tool om inzicht te krijgen in samenwerking VSV

Weet jij wat de stand van zaken is over de integrale samenwerking binnen je VSV? Om hier inzicht in te krijgen, kun je gebruik maken van de VSV Spiegel.

De VSV-Spiegel geeft een doorkijk in hoe de samenwerking verloopt binnen je VSV, hoe de stand van zaken is van de integrale samenwerking en welke stappen er nog genomen moeten worden om hiertoe te komen. Hierbij geldt: hoe meer deelnemers aan de spiegel, des te representatiever de resultaten van de vragenlijsten. 

De VSV-Spiegel bestaat uit twee online vragenlijsten, de zogenaamde “Quickscan” en de “Integratiemeter.” Voor meer informatie over de vragenlijsten, neem je contact op met cpz@collegepz.nl of 030 273 97 86.

De VSV-spiegel is ontwikkeld door het Jan van Es Instituut in samenwerking met het College Perinatale Zorg (CPZ). De spiegel wordt gratis aangeboden door het CPZ.