Toetsen informatieparagraaf ZIG 2.0

7 september 2023

Het Zorginstituut Nederland, Babyconnect, de Patiëntenfederatie Nederland en het College Perinatale Zorg organiseren samen een aantal online sessies om alle momenten van digitale gegevensuitwisseling in kaart te brengen voor de nieuwe ZIG. Hiervoor hebben wij jullie nodig!

Achtergrond

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt herzien. De ZIG is de officiële standaard voor integrale geboortezorg en leidend voor het vormgeven van integrale geboortezorg in Nederland. Eén van de onderdelen van de ZIG is een paragraaf waarin de momenten van digitale gegevensuitwisseling zijn weergegeven. Dit is de informatieparagraaf van de ZIG 2.0. Alle momenten van digitale overdracht zijn in kaart gebracht op zogenaamde informatieplaten. Vanaf het eerste moment van contact tussen cliënt en zorgverlener tot aan het afsluiten van het kraambed. Integrale zorg betekent netwerkzorg en daar zijn meerdere zorgverleners bij betrokken. Uitwisseling en delen van informatie is daarbij essentieel om betere zorg te kunnen verlenen.

Informatieplaten over start zwangerschap tot en met de kraamtijd

Alle momenten van (digitale) uitwisseling van informatie zijn in kaart gebracht op informatieplaten. Deze informatieplaten lijken op een stroomdiagram. Deze kaarten leggen we jou tijdens de online sessies als zorgverlener in de geboortezorg of als cliënt (zwangere, jonge moeder of vader) voor met de volgende vragen:

  • Staan alle momenten van uitwisseling aangegeven op de informatieplaten?
  • Mist er wat?
  • Klopt het?
  • Is dit beeld van het geboortezorgproces logisch weergegeven?

Tijdens de online sessies bespreken we het materiaal en nemen we je stap voor stap mee in het proces. Jullie waardevolle feedback nemen we mee in de volgende versie van de informatieplaten.

Praktische informatie
Wanneer:
  • Dinsdag 26 september van 16.00 – 17.30 uur
  • Woensdag 4 oktober van 19.30 – 21.00 uur
Voor wie:
  • Zorgverlener in de geboortezorg
  • Cliënt (zwangere, jonge moeder of vader)
Aanmelden:

Meld je voor 26 september aan via deze link en voor 4 oktober via deze link. Per sessie kunnen maximaal 20 eindgebruikers deelnemen.

Voorbereiding:

Als je je hebt opgegeven voor een van de bovengenoemde sessies ontvang je van ons op 14 september de digitale informatieplaten en een Teams-link per e-mail. Aan jou de vraag om de informatieplaten ter voorbereiding te bekijken en van je opmerkingen te voorzien.


Lees ook

17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.