Toetsen informatieparagraaf ZIG 2.0

7 september 2023

Het Zorginstituut Nederland, Babyconnect, de Patiëntenfederatie Nederland en het College Perinatale Zorg organiseren samen een aantal online sessies om alle momenten van digitale gegevensuitwisseling in kaart te brengen voor de nieuwe ZIG. Hiervoor hebben wij jullie nodig!

Achtergrond

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt herzien. De ZIG is de officiële standaard voor integrale geboortezorg en leidend voor het vormgeven van integrale geboortezorg in Nederland. Eén van de onderdelen van de ZIG is een paragraaf waarin de momenten van digitale gegevensuitwisseling zijn weergegeven. Dit is de informatieparagraaf van de ZIG 2.0. Alle momenten van digitale overdracht zijn in kaart gebracht op zogenaamde informatieplaten. Vanaf het eerste moment van contact tussen cliënt en zorgverlener tot aan het afsluiten van het kraambed. Integrale zorg betekent netwerkzorg en daar zijn meerdere zorgverleners bij betrokken. Uitwisseling en delen van informatie is daarbij essentieel om betere zorg te kunnen verlenen.

Informatieplaten over start zwangerschap tot en met de kraamtijd

Alle momenten van (digitale) uitwisseling van informatie zijn in kaart gebracht op informatieplaten. Deze informatieplaten lijken op een stroomdiagram. Deze kaarten leggen we jou tijdens de online sessies als zorgverlener in de geboortezorg of als cliënt (zwangere, jonge moeder of vader) voor met de volgende vragen:

  • Staan alle momenten van uitwisseling aangegeven op de informatieplaten?
  • Mist er wat?
  • Klopt het?
  • Is dit beeld van het geboortezorgproces logisch weergegeven?

Tijdens de online sessies bespreken we het materiaal en nemen we je stap voor stap mee in het proces. Jullie waardevolle feedback nemen we mee in de volgende versie van de informatieplaten.

Praktische informatie
Wanneer:
  • Dinsdag 26 september van 16.00 – 17.30 uur
  • Woensdag 4 oktober van 19.30 – 21.00 uur
Voor wie:
  • Zorgverlener in de geboortezorg
  • Cliënt (zwangere, jonge moeder of vader)
Aanmelden:

Meld je voor 26 september aan via deze link en voor 4 oktober via deze link. Per sessie kunnen maximaal 20 eindgebruikers deelnemen.

Voorbereiding:

Als je je hebt opgegeven voor een van de bovengenoemde sessies ontvang je van ons op 14 september de digitale informatieplaten en een Teams-link per e-mail. Aan jou de vraag om de informatieplaten ter voorbereiding te bekijken en van je opmerkingen te voorzien.


Lees ook

20 september 2023
Organisatie en bekostiging

Webinar toolkit en handreikingen professionaliseren van VSV’s terugkijken

Op 19 september organiseerden wij vanaf 20.00 uur een webinar waarin we een overzicht boden van online ondersteuningsmateriaal voor VSV’s...
7 september 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
5 juli 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.