Tips & trucs bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon

11 juni 2019

Bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon voor bijvoorbeeld een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) komt veel kijken. CPZ Taskforce heeft hiervoor een simpele checklist – als onderdeel van de VSV toolkit – gemaakt.

De checklist voor het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon bestaat uit 4 stappen. Het doorlopen van de checklist bespaart  tijd, energie en tijd.

Kort samengevat bestaat het stappenplan uit het volgende:

Meer over begeleiding van het proces tot het oprichten van een rechtspersoon is lezen in  de VSV-toolkit. Vragen? Aarzel niet om een mailbericht te sturen naar: juridischehelpdesk@collegepz.nl

  • Het start met overeenstemming over de tekst van de oprichtingsakte (statuten).
  • Gevolgd door besluiten tot oprichting en volmachten voor de notaris om de oprichtingsakte te passeren.
  • De notaris dient ook vooraf te beschikken over de relevante gegevens van de bestuurders van de op te richten rechtspersoon. De handtekeningen van deze bestuurders worden vooraf door de notaris gelegaliseerd.
  • Na oprichting van de rechtspersoon controleert het bestuur van de rechtspersoon de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Lees ook

17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.