Tips & trucs bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon

11 juni 2019

Bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon voor bijvoorbeeld een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) komt veel kijken. CPZ Taskforce heeft hiervoor een simpele checklist – als onderdeel van de VSV toolkit – gemaakt.

De checklist voor het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon bestaat uit 4 stappen. Het doorlopen van de checklist bespaart  tijd, energie en tijd.

Kort samengevat bestaat het stappenplan uit het volgende:

Meer over begeleiding van het proces tot het oprichten van een rechtspersoon is lezen in  de VSV-toolkit. Vragen? Aarzel niet om een mailbericht te sturen naar: juridischehelpdesk@collegepz.nl

  • Het start met overeenstemming over de tekst van de oprichtingsakte (statuten).
  • Gevolgd door besluiten tot oprichting en volmachten voor de notaris om de oprichtingsakte te passeren.
  • De notaris dient ook vooraf te beschikken over de relevante gegevens van de bestuurders van de op te richten rechtspersoon. De handtekeningen van deze bestuurders worden vooraf door de notaris gelegaliseerd.
  • Na oprichting van de rechtspersoon controleert het bestuur van de rechtspersoon de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...
5 oktober 2023
Organisatie en bekostiging

Geef je op voor het spreekuur juridische organisatie & samenwerking!

Hebben jij en je collega's plannen om op organisatieniveau een volgende stap te zetten? Je bent met een groep zorgverleners...