Tips & trucs bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon

11 juni 2019

Bij het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon voor bijvoorbeeld een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) komt veel kijken. CPZ Taskforce heeft hiervoor een simpele checklist – als onderdeel van de VSV toolkit – gemaakt.

De checklist voor het daadwerkelijk oprichten van een rechtspersoon bestaat uit 4 stappen. Het doorlopen van de checklist bespaart  tijd, energie en tijd.

Kort samengevat bestaat het stappenplan uit het volgende:

Meer over begeleiding van het proces tot het oprichten van een rechtspersoon is lezen in  de VSV-toolkit. Vragen? Aarzel niet om een mailbericht te sturen naar: juridischehelpdesk@collegepz.nl

  • Het start met overeenstemming over de tekst van de oprichtingsakte (statuten).
  • Gevolgd door besluiten tot oprichting en volmachten voor de notaris om de oprichtingsakte te passeren.
  • De notaris dient ook vooraf te beschikken over de relevante gegevens van de bestuurders van de op te richten rechtspersoon. De handtekeningen van deze bestuurders worden vooraf door de notaris gelegaliseerd.
  • Na oprichting van de rechtspersoon controleert het bestuur van de rechtspersoon de gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.