Terugblik webinar "de eerste stappen naar een nieuwe VIL"

Overzicht
Home > nieuws > Terugblik webinar "de eerste stappen naar een nieuwe VIL"

Op 30 maart jl. organiseerde het CPZ een webinar over “de eerste stappen naar een nieuwe VIL. Sabine van Aken (communicatie CPZ) ging in gesprek met Jolijn Betlem (Programmaleider Zorgstandaard Geboortezorg CPZ), Jitske Wildschut (Voorzitter cliëntorganisatie Zelfbewustzwanger), Irene v.d. Avoort (Gynaecoloog Ikazia ziekenhuis) en Corine Verhoeven (Professor in Midwifery) over hoe te komen tot een nieuwe Vil? Voorbeelden, inhoud én procesvragen kwamen aan de orde: wat is er tot nu toe bereikt, en welke stappen zijn er nog te nemen?

Tijdens het webinar werden vragen gesteld in de chat door de kijkers. Verschillende vragen zijn beantwoord tijdens het webinar. De vragen waar we niet aan toegekomen zijn, plaatsen we met de antwoorden zo snel mogelijk op onze website!

Het webinar kun je nu terugkijken.