Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

25 maart 2020

De werkgroep indicatoren voor de integrale geboortezorg waarin alle deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft de beschrijving van de aan te leveren indicatoren en het werkproces voor de NPS verhelderd en waar nodig van meer toelichting voorzien. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen. Deze aanpassing is aangeboden aan het Zorginstituut. Deze heeft de aanpassingen getoetst. In de documenten correctie indicatorenset en het werkproces voor de NPS is geel gearceerd wat is gewijzigd. Deze documenten staan gepubliceerd op de website van het Zorginstituut Nederland .
Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...