Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

25 maart 2020

De werkgroep indicatoren voor de integrale geboortezorg waarin alle deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft de beschrijving van de aan te leveren indicatoren en het werkproces voor de NPS verhelderd en waar nodig van meer toelichting voorzien. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen. Deze aanpassing is aangeboden aan het Zorginstituut. Deze heeft de aanpassingen getoetst. In de documenten correctie indicatorenset en het werkproces voor de NPS is geel gearceerd wat is gewijzigd. Deze documenten staan gepubliceerd op de website van het Zorginstituut Nederland .
Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.
6 april 2023
Kwaliteit

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en...