Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

Overzicht
Home > nieuws > Technische aanpassing in de openbare indicatorenset 2019

De werkgroep indicatoren voor de integrale geboortezorg waarin alle deelnemende partijen vertegenwoordigd zijn, heeft de beschrijving van de aan te leveren indicatoren en het werkproces voor de NPS verhelderd en waar nodig van meer toelichting voorzien. Inhoudelijk zijn er geen veranderingen. Deze aanpassing is aangeboden aan het Zorginstituut. Deze heeft de aanpassingen getoetst. In de documenten correctie indicatorenset en het werkproces voor de NPS is geel gearceerd wat is gewijzigd. Deze documenten staan gepubliceerd op de website van het Zorginstituut Nederland .