RIVM monitor bekostiging integrale Geboortezorg verlengd tot en met 2025

7 december 2021

De afgelopen jaren heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkelingen met betrekking tot de experimentele invoering van integrale bekostiging van de geboortezorg gemonitord. VWS heeft het RIVM gevraagd om de huidige monitor te continueren tot en met 2025.

Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in het proces en ervaringen van betrokken actoren met integrale bekostiging, en in het effect van integrale bekostiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geboortezorg.

Tot op heden heeft het RIVM vier (tussen)rapportages opgeleverd. Ook heeft het RIVM wetenschappelijke artikelen geschreven over alternatieve bekostigingsmodellen (De Vries, et al. 2021 en in het oktober nummer van de NTOG), de preferenties van zwangere vrouwen met betrekking tot hun keuzevrijheid (Lambooij et al. 2020). Daarnaast heeft het RIVM een data-infrastructuur ingericht bij CBS (DIAPER) waardoor verschillende landelijke registraties zijn gekoppeld.

Marleen Kruijt, beleidsadviseur CPZ: “Het doel van alle inspanningen is om partijen in de geboortezorg te helpen om tot een passende bekostiging voor integrale geboortezorg te komen”.

Voor het komende jaar staan zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken op het programma. In deze onderzoeken zal het RIVM verdiepende kwantitatieve analyses uitvoeren, verschillende visies op integrale bekostiging in kaart brengen en in de praktijk onderzoeken wat mechanismes zijn achter integrale bekostiging van de geboortezorg. In de komende maanden zal het RIVM starten met werven voor deelname aan de focusgroepen. Vragen of suggesties voor de monitor zijn altijd welkom. Neem gerust contact op met Eline de Vries (projectleider): eline.de.vries@rivm.nl.


Lees ook

23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...