RIVM monitor bekostiging integrale Geboortezorg verlengd tot en met 2025

7 december 2021

De afgelopen jaren heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkelingen met betrekking tot de experimentele invoering van integrale bekostiging van de geboortezorg gemonitord. VWS heeft het RIVM gevraagd om de huidige monitor te continueren tot en met 2025.

Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in het proces en ervaringen van betrokken actoren met integrale bekostiging, en in het effect van integrale bekostiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geboortezorg.

Tot op heden heeft het RIVM vier (tussen)rapportages opgeleverd. Ook heeft het RIVM wetenschappelijke artikelen geschreven over alternatieve bekostigingsmodellen (De Vries, et al. 2021 en in het oktober nummer van de NTOG), de preferenties van zwangere vrouwen met betrekking tot hun keuzevrijheid (Lambooij et al. 2020). Daarnaast heeft het RIVM een data-infrastructuur ingericht bij CBS (DIAPER) waardoor verschillende landelijke registraties zijn gekoppeld.

Marleen Kruijt, beleidsadviseur CPZ: “Het doel van alle inspanningen is om partijen in de geboortezorg te helpen om tot een passende bekostiging voor integrale geboortezorg te komen”.

Voor het komende jaar staan zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken op het programma. In deze onderzoeken zal het RIVM verdiepende kwantitatieve analyses uitvoeren, verschillende visies op integrale bekostiging in kaart brengen en in de praktijk onderzoeken wat mechanismes zijn achter integrale bekostiging van de geboortezorg. In de komende maanden zal het RIVM starten met werven voor deelname aan de focusgroepen. Vragen of suggesties voor de monitor zijn altijd welkom. Neem gerust contact op met Eline de Vries (projectleider): eline.de.vries@rivm.nl.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...
5 oktober 2023
Organisatie en bekostiging

Geef je op voor het spreekuur juridische organisatie & samenwerking!

Hebben jij en je collega's plannen om op organisatieniveau een volgende stap te zetten? Je bent met een groep zorgverleners...