RIVM evalueert de oprichting van IGO’s en invoering van integrale bekostiging

4 december 2017

Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd om de transitie naar geboortezorgorganisaties en integrale bekostiging te evalueren. Het gaat daarbij om het proces van deze transitie en de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de geboortezorg. In het kader van dit onderzoek benadert het RIVM in deze periode VSVs en IGO met de vraag om deel te nemen aan deze evaluatie. Deelname aan de evaluatie houdt in dat bij uw VSV/geboortezorgorganisatie gedurende één dag semi-gestructureerde interviews zullen worden gehouden met een aantal personen. Per persoon zal het interview ongeveer 1 uur in beslag nemen. Als u benaderd wordt, dan wordt de planning uiteraard met u afgestemd.

Doel van de interviews:
Inzicht krijgen in ervaringen bij het opzetten van een integrale geboortezorgorganisatie (IGO),en wanneer van toepassing, het werken met Integrale Bekostiging (IB) van de geboortezorg. Ook VSVs die nog in de opstartfase zitten (of hierover alleen nog intern discussiëren) of hiervoor op korte termijn nog geen plannen hebben zijn zeer waardevol voor onze evaluatie.

Aantal interviews:
Per VSV zullen er maximaal 5 interviews worden gehouden. Een interview duurt ongeveer 1 uur.

Wie worden geïnterviewd?
Binnen elke VSV/IGO wordt een vertegenwoordiger van het bestuur, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en een afgevaardigde van de preferente verzekeraar geïnterviewd. Wanneer besloten wordt tot deelname aan de evaluatie, zullen wij u vragen per discipline een lijst van aangesloten zorgverleners binnen het VSV/de IGO aan te leveren. De selectie van de te interviewen personen wordt vervolgens uitgevoerd door het RIVM.

Interviews worden anoniem verwerkt Het gesprek wordt opgenomen, uitgewerkt en voor de gehele VSV/IGO wordt een verslag ter goedkeuring teruggekoppeld. De interviews worden geanonimiseerd verwerkt. De uiteindelijke resultaten en conclusies worden verwerkt tot een rapport welke medio 2018 wordt aangeboden aan het ministerie van VWS.

Lees meer informatie over het onderzoek op de website van het RIVM

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Struijs: 06- 46312583 of jeroen.struijs@rivm.nl


Lees ook

17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.