Q&A Digitale gegevensuitwisseling

Overzicht
Home > nieuws > Q&A Digitale gegevensuitwisseling

Waarom wordt digitale gegevensuitwisseling op regionaal niveau aangepakt? Hoe wordt een PGO gefinancierd? Mag je de subsidie van VIPP Babyconnect zelf verdelen? Worden er ook landelijke afspraken gemaakt met ICT aanbieders?

Deze en meer vragen werden gesteld tijdens de digitale bijeenkomst voor VSV bestuurders over digitale gegevensuitwisseling. De vragen en antwoorden lees je hier