Positieve ervaringen met digitale gegevensdeling in regio Rijnmond

28 september 2020

In de geboortezorg is digitale inzage in het dossier al langere tijd mogelijk. Sinds 1 juli is dit wettelijk verplicht en moeten alle zorgverleners aan de slag. 

Zorgimpuls, een adviesbureau en de regionale ondersteuningsstructuur in Rijnmond, deed onderzoek onder verloskundigen en zwangeren naar hun ervaringen met digitaal gegevens delen.  De belangrijkste uitkomsten tref je hieronder aan. Lees vooral verder over de aanpak van de onderzoekers en de uitkomsten die hun onderzoek opleverende.  

  • Digitale inzage in het dossier is gewenst door cliënten 
  • Het oordeel over digitale inzage in het dossier is positiever mét gebruikerservaring 
  • Zwangeren vinden het fijn dat alle informatie direct beschikbaar is en om aan afspraken herinnerd te worden. 
  • Verloskundigen zien vooral als voordeel dat afspraken minder vaak vergeten worden en dat de zwangere meer betrokken is. 
  • Nadelen betreffen onder andere verkeerde interpretatie van gegevens en beperking van dossiervoering. 

Meer informatie over het onderzoek.


Lees ook

13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...
6 juli 2023
Gegevensuitwisseling

Wegiz vanaf 1 juli in werking

De Wet Electronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is op 1 juli ingegaan. Dat betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens electronisch uit te wisselen.
7 juni 2023
Gegevensuitwisseling

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.