Positieve ervaringen met digitale gegevensdeling in regio Rijnmond

Overzicht
Home > nieuws > Positieve ervaringen met digitale gegevensdeling in regio Rijnmond

In de geboortezorg is digitale inzage in het dossier al langere tijd mogelijk. Sinds 1 juli is dit wettelijk verplicht en moeten alle zorgverleners aan de slag. 

Zorgimpuls, een adviesbureau en de regionale ondersteuningsstructuur in Rijnmond, deed onderzoek onder verloskundigen en zwangeren naar hun ervaringen met digitaal gegevens delen.  De belangrijkste uitkomsten tref je hieronder aan. Lees vooral verder over de aanpak van de onderzoekers en de uitkomsten die hun onderzoek opleverende.  

  • Digitale inzage in het dossier is gewenst door cliënten 
  • Het oordeel over digitale inzage in het dossier is positiever mét gebruikerservaring 
  • Zwangeren vinden het fijn dat alle informatie direct beschikbaar is en om aan afspraken herinnerd te worden. 
  • Verloskundigen zien vooral als voordeel dat afspraken minder vaak vergeten worden en dat de zwangere meer betrokken is. 
  • Nadelen betreffen onder andere verkeerde interpretatie van gegevens en beperking van dossiervoering. 

Meer informatie over het onderzoek.