Pioniers sluiten contract integraal tarief met zorgverzekeraars

14 juli 2017

Contract met zorgverzekeraars
De pionierende regio’s* die de afgelopen maanden hard bezig zijn geweest om via de NZa-beleidsregel Integrale Geboortezorg over te gaan op integrale bekostiging, hebben inmiddels allemaal een contract afgesloten met hun preferente zorgverzekeraar. Ook pionier EVAA heeft een contract afgesloten op basis van de innovatieregel met een tarief voor Stedelijke Integrale Bekostiging. Dit houdt in dat deze integrale geboortezorg-organisaties (IGO) bij deze verzekeraars nu één integraal tarief kunnen declareren en alleen bij het breken van de bundel, monodisciplinair declareren. Ook hebben zij met de grote andere verzekeraars contracten voor integrale bekostiging afgesloten. 

7 pioniers
Nederland is nu 7 nieuwe integrale geboortezorg-organisaties van de 80 VSV’s rijker. Deze IGO’s zullen de komende jaren doorontwikkelen in nieuwe integrale samenwerkingsmogelijkheden omdat er geen belemmerende financiële schotten meer zijn om taken te verschuiven van bijvoorbeeld tweede- naar eerstelijn en/of van eerstelijn naar kraamzorg.

Subsidie voor transitiekosten 
Daarnaast heeft VWS 1,1 miljoen euro voor transitiekosten van deze pioniers ter beschikking gesteld met de daaraan gekoppelde voorwaarde dat zij samen met de CPZ Taskforce 5 noodzakelijke producten voor het hele land oplevert (1. aansluiting kraamzorg versterken; 2. robuustere juridische entiteit met aansprakelijkheid onderzoeken; 3. kostprijsontwikkeling integrale zorgpaden; 4. stappenplan kwaliteitssysteem IGO’s; 5. implementatieplan cliëntparticipatie). De pioniers zullen door NZa en RIVM gemonitord worden met behulp van Perined-data en gegevens van de verzekeraars.

NZa-Innovatieregel: contract Zilveren Kruis en EVAA
In Amsterdam heeft Zilveren Kruis voor 5 jaar in het kader van de NZa-Innovatieregel een contract met EVAA (Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam Amstelland) gesloten waarin zij hebben afgesproken dat op de locaties AMC en VUMC in Amsterdam twee klinieken zullen worden ingericht waar de eigen eerstelijns verloskundige van de zwangere ook de Medium Care-indicatie (zoals licht meconiumhoudend vruchtwater; meer dan 24 uur gebroken vliezen rond de uitgerekende datum zonder koorts; bevalling op de grens van prematuriteit; etc) voor haar cliënt kan blijven begeleiden en haar niet hoeft over te dragen aan het ziekenhuis. Dit alles op basis van het Midwife-Led-Continuity-of-Care-model (MLCC-model). Zie bijvoorbeeld:

Dit artikel over Midwife-Led care in Hoorn in het Tijdschrift voor Verloskundigen>>>
Dit artikel over Midwife-led Care in Amsterdam in het Tijdschrift voor Verloskundigen>>>

Tevens is tussen EVAA en Zilveren Kruis afgesproken dat dit contract voor Low- en Medium Care tijdens de baring door eerstelijns verloskundigen, de opmaat is naar integratie van de hele geboortezorg (Prenataal, Nataal, Postnataal) met gynaecologen en kraamzorg binnen de komende 5 jaar in het AMC en VUMC.


MLCC-model niet strijdig met Beleidsregel Integrale Geboortezorg
Steeds duidelijker wordt dat dit model niet strijdig is met de Integrale Geboortezorg op basis van de Zorgstandaard en op basis van Integrale bekostiging – MLCC kan één van de inhoudelijke uitwerkingen zijn van een IGO. Het voordeel van het MLCC model is dat er geen financiële schotten in de weg staan in de IGO.

De weg geëffend door pioniers
We kunnen ons als CPZ Taskforce goed voorstellen dat de VSVs die in 2018 voor integrale bekostiging wilden gaan, heeft afgewacht omdat er wel erg veel onzeker was het afgelopen half jaar. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we stellen dat de pioniers in grote mate de weg hebben geëffend voor integrale contractering. We nodigen iedereen uit om van hun opgedane kennis en ervaringen gebruik te maken, middels de documenten in de kennisbank en de opnames van de webinars over integrale contactering en juridische organisatiemodellen. Ook kunt u met CPZ Taskforce contact opnemen voor al uw vragen.

*De Integrale geboortezorg-organisaties (IGO’s) van de 7 pioniers zijn:

– EEVA: Amsterdam 
– West-Friesland: Geboortehart
– Dirksland: Zuid aan Zee
– Breda: Annature
– Helmond: JIJWIJ
– Bergen op Zoom: Qocon
– Beverwijk: Midden-Kennemerland
 


Lees ook

6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...
23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...