NZa: Stand van geboortezorg 2023

2 november 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te organiseren. In deze publicatie van de NZa wordt ook ingegaan op sectorspecifieke ontwikkelingen aan de hand van kerncijfers. Om de geboortezorg toegankelijk te houden in de toekomst is het volgens de NZa noodzakelijk om deze anders te organiseren: door binnen de regio nauwer samen te werken en zorg waar mogelijk in de eerste lijn te houden.

Over geboortezorg

In de geboortezorg komt de toegankelijkheid steeds meer onder druk te staan. Er is sprake van een toenemend tekort aan kraamverzorgenden. Verzekeraars en kraamzorgorganisaties hebben eerder dit jaar een convenant getekend om dit aan te pakken en samen de sector toekomstbesteding te maken. Ook zien we lokaal regio’s waar ziekenhuizen moeite hebben met de bemensing tijdens de jaarlijkse piek van bevallingen in de zomer.

Gezien de zorgbrede ontwikkelingen met een toenemende zorgvraag en een kleiner wordend personeelsbestand, zullen deze problemen blijven zich voortzetten. Het is daarom zaak om de geboortezorg anders te organiseren door binnen de regio nauwer samen te werken en zorg waar mogelijk in de eerste lijn te houden.

Geboortezorg in het kort

  • De geboortezorg komt steeds meer onder druk te staan, onder andere door personeelstekorten.
  • Het is daarom belangrijk dat de geboortezorg anders wordt georganiseerd; meer samenwerking in de regio en de zorg – waar mogelijk – in de eerste lijn te houden.
  • Daarnaast moet worden ingezet op preventie, om zorg en hogere zorgkosten op de langere termijn te voorkomen.

Meer informatie op de website van de NZa


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...