NZa: Stand van geboortezorg 2023

2 november 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te organiseren. In deze publicatie van de NZa wordt ook ingegaan op sectorspecifieke ontwikkelingen aan de hand van kerncijfers. Om de geboortezorg toegankelijk te houden in de toekomst is het volgens de NZa noodzakelijk om deze anders te organiseren: door binnen de regio nauwer samen te werken en zorg waar mogelijk in de eerste lijn te houden.

Over geboortezorg

In de geboortezorg komt de toegankelijkheid steeds meer onder druk te staan. Er is sprake van een toenemend tekort aan kraamverzorgenden. Verzekeraars en kraamzorgorganisaties hebben eerder dit jaar een convenant getekend om dit aan te pakken en samen de sector toekomstbesteding te maken. Ook zien we lokaal regio’s waar ziekenhuizen moeite hebben met de bemensing tijdens de jaarlijkse piek van bevallingen in de zomer.

Gezien de zorgbrede ontwikkelingen met een toenemende zorgvraag en een kleiner wordend personeelsbestand, zullen deze problemen blijven zich voortzetten. Het is daarom zaak om de geboortezorg anders te organiseren door binnen de regio nauwer samen te werken en zorg waar mogelijk in de eerste lijn te houden.

Geboortezorg in het kort

  • De geboortezorg komt steeds meer onder druk te staan, onder andere door personeelstekorten.
  • Het is daarom belangrijk dat de geboortezorg anders wordt georganiseerd; meer samenwerking in de regio en de zorg – waar mogelijk – in de eerste lijn te houden.
  • Daarnaast moet worden ingezet op preventie, om zorg en hogere zorgkosten op de langere termijn te voorkomen.

Meer informatie op de website van de NZa


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
5 oktober 2023
Organisatie en bekostiging

Geef je op voor het spreekuur juridische organisatie & samenwerking!

Hebben jij en je collega's plannen om op organisatieniveau een volgende stap te zetten? Je bent met een groep zorgverleners...