Nieuws NZa publiceert nieuwe regels geboor...

NZa publiceert nieuwe regels geboortezorg; Experiment IB voor Integrale Geboortezorg verlengd tot 2023

19 juni 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit verlengt in opdracht van het ministerie van VWS het experiment integrale bekostiging voor integrale geboortezorg met een jaar. Dit verzoek volgt uit een motie die eerder dit jaar werd aangenomen door de Tweede Kamer. De verlenging van het experiment is onderdeel van de nieuwe regels voor de geboortezorg. 

Kwaliteit leidend

De NZa vindt de kwaliteit van de geboortezorg van essentieel belang. De zorgstandaard voor geboortezorg is een integrale standaard voor alle aanbieders in de geboortezorg die voorschrijft dat alle partijen nauw samen moeten werken. De NZa werkt samen met partijen aan een passende bekostiging die de samenwerking, de kwaliteit en de gehele integrale geboortezorg bevordert.

Door het experiment te verlengen kunnen integrale geboortezorg-organisaties ook in 2022 integrale bekostiging contracteren en declareren. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorg-organisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het nieuwsartikel van NZa: In dat artikel meer informatie over

  • passende bekostiging
  • keuzevrijheid
  • draagvlak
  • andere wijzigingen in de beleidsregel, zoals bijvoorbeeld nav invoering 13-weken-echo


Lees ook

30 juni 2022
Organisatie en bekostiging

Publicatie NZa geboortezorgregelgeving 2023

Per januari 2023 geldt het tweesporenbeleid voor de bekostiging van geboortezorg. De NZa heeft haar geboortezorgregelgeving voor 2023 gepubliceerd. De...
28 juni 2022
Organisatie en bekostiging

Grote uitvoeringsverschillen bij zorgverschuiving

Zorgverschuiving is een onderwerp binnen de integrale geboortezorg waar veel over wordt gesproken. Er bestaat echter weinig informatie over in...
22 juni 2022
Gegevensuitwisseling

Informatiebijeenkomst digitale gegevensdeling: overzicht & samenhang voor geboortezorg

Voor veel mensen is digitale gegevensdeling een 'ver van mijn bed show'. Het ís ook complex en er gebeurt veel...