Nulmeting en tussentijdse rapportage integrale bekostiging door RIVM

27 november 2018

Zes integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s) hebben sinds 1 januari 2017 een integraal bekostigingscontract gesloten met zorgverzekeraars.

Het RIVM monitort tot medio 2020, in opdracht van het ministerie van VWS, ontwikkelingen in de geboortezorg over integrale bekostiging. Het doel is om inzicht te krijgen in het proces en de ervaringen van betrokkenen, en in het effect van integrale bekostiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geboortezorg.

Deze tussentijdse rapportage beschrijft de gezondheidsuitkomsten, kwaliteit van zorg en zorguitgaven van de vsv’s die in 2017 zijn overgestapt op integrale bekostiging en de overige vsv’s in de periode voorafgaand aan de invoering van integrale bekostiging. Ook zijn de eerste ervaringen met het werken met integrale bekostiging beschreven.

In het RIVM rapport ‘Geboortezorg in beeld : een nulmeting en eerste ervaringen met het werken met integrale bekostiging’ komen onder andere de volgende punten naar voren:

  • Tussen de VSV’s die in 2017 overgestapt zijn op integrale bekostiging (pre-IGO’s) en de overige VSV’s zijn geen aanwijsbare verschillen te zien in de zorguitkomsten.
  • Alle pre-IGO’s die zijn overgestapt op IB hadden allemaal al een behoorlijk hoge organisatiegraad.
  • IGOs geven aan dat het overstappen op IB heeft geleide tot een nog intensievere, beter gestructureerde en minder vrijblijvende samenwerking

Om het volledige rapport te lezen, kijk dan op de site van RIVM.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...
5 oktober 2023
Organisatie en bekostiging

Geef je op voor het spreekuur juridische organisatie & samenwerking!

Hebben jij en je collega's plannen om op organisatieniveau een volgende stap te zetten? Je bent met een groep zorgverleners...