Nieuwe versie informatiestandaard Geboortezorg PWD 3.2.3

23 mei 2022

Na de start van VIPP Babyconnect ging Nictiz aan de slag met een nieuwe versie van de informatiestandaard Geboortezorg. In een informatiestandaard worden door betrokken partijen afspraken vastgelegd die van belang zijn om het daadwerkelijk delen en uitwisselen van informatie mogelijk te maken. In samenwerking met de expertgroep Eenheid van Taal (opgericht vanuit Perined): bestaande uit zorgverleners met IT-expertise, verloskundigen, manager kraamzorg, gynaecoloog en een kinderarts. De informatiestandaard bestaat uit een sector brede dataset van verloskundige zorg, kraamzorg, gynaecologie en kindergeneeskunde. Verder is deze opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen (zibs). Dat helpt eindgebruikers bij het hergebruik van data: eenmalige registratie en meervoudig gebruik. Inhoudelijk hebben we de wensen van de eindgebruikers vertaald naar de zibs. PWD 3.2.3 is daarmee dé basis voor gestandaardiseerde overdracht. Het maakt het delen van informatie mogelijk tussen zorgverleners onderling. Met als doel de juiste informatie op het juiste moment, over sectoren heen en binnen het netwerk.

Belangrijke stap naar gegevensdeling

Met het vaststellen en publiceren van de informatiestandaard geboortezorg PWD 3.2.3. is een grote stap gezet zodat alle zorgverleners binnen de geboortezorg alle relevante informatie kunnen krijgen die zij nodig hebben om goede zorg te verlenen. De benodigde informatie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de ‘integrale zwangerschapskaart’ te raadplegen. Het ontvangen van relevante informatie binnen netwerkzorg, wat de geboortezorg is, was tot op heden een uitdaging.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk vanuit de softwaresystemen rechtstreeks onderling informatie uitgewisseld kan worden met zorgverleners en cliënten. Om dit voor elkaar te krijgen moeten er aanpassingen gedaan worden in de systemen, zoals het inbouwen van een informatiestandaard. De leveranciers van softwaresystemen hebben de benodigde aanpassingen niet meteen geregeld. En dat hoeft ook niet om alvast te beginnen met het uitwisselen van digitale gegevens. De softwaresystemen kunnen namelijk convertors, oftewel vertaalmodules, inzetten om al aan de slag te kunnen. Meer informatie over convertors lees je hier.

Het inzetten van convertors is een van de versnellingsoplossingen vanuit VIPP Babyconnect. De convertor maakt dan gebruik van de landelijk ontwikkelde vertaaltabel die Nictiz beheert. Vanuit een ontwikkelagenda bouwen de leveranciers de komende jaren stap voor stap zelf de informatiestandaard in.

Voor het hele bericht ga je naar de website van Nictiz. Of bekijk alle wijzigingen in PWD 3.2.3 in detail in de releasenotes.

Informatiestandaard Geboortezorg PWD 3.2.3 in het kort:

  • PWD 3.2.3 is de basis voor de uitwisseling met de zwangere via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
  • Het betreft de eerste informatiestandaard voor de kraamzorg, waarbij de kraamzorg en hun leveranciers van kraamzorgsystemen aan de slag kunnen gaan met deze informatiestandaard om uniforme en digitale gegevensuitwisseling te realiseren.
  • Dit is de eerste integrale informatiestandaard bestaande uit zibs, waarbij hergebruik van data maximaal kan worden benut. In alle domeinen kan men daardoor op dezelfde wijze werken. Zoals bij de begrippen gezinssituatie, patiëntgegevens, aandoening en observaties, waarbij eenheid van taal wordt toegepast. De  bouwsteen Taalvaardigheid omvat bijvoorbeeld dezelfde gegevenselementen, zodat zorgverleners binnen het zorgnetwerk direct inzage hebben in het vermogen van de client om zich uit te drukken in een taal en kunnen mededelingen doen in begrijpbare taal. Het gaat daarbij zowel om mondelinge als schriftelijke communicatie.
  • Ten opzichte van de vorige losse versies zijn meerdere vrije tekst velden omgezet naar afgestemde keuzelijsten (waardenlijsten), gebaseerd op internationale coderingen (SNOMED terminologie). Denk aan afwijkend wondweefsel dat eenduidig gedefinieerd kan worden met zwart, geel of rood.
  • Doordat zorginformatie tijdig en volledig inzichtelijk is bij de eindgebruikers, verbetert de kwaliteit van zorg.

Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...