Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

13 november 2023

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking om digitale gegevensdeling in de geboortezorg te realiseren. Na een intensief afstemmingstraject hebben partijen afspraken kunnen maken over wat en wanneer opgeleverd moet worden om gezamenlijk het eindresultaat te kunnen halen. Met de ondertekening van de overeenkomst onderschrijven de partijen ook de uitgangspunten voor samenwerking die vastgelegd zijn in het Framework en het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg zodat ook na de subsidieperiode van VIPP Babyconnect veilige gegevensuitwisseling gegarandeerd blijft.

Planning implementatie

De komende maanden worden de ontwikkelstappen gezet die nodig zijn om tot implementatie over te kunnen gaan en worden de eerste verloskundigenpraktijken aangesloten. Vanaf begin 2024 volgen stap voor stap de overige praktijken. Zo komen op korte termijn de data beschikbaar die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en met cliënten. De verloskundigenpraktijken worden hierover verder geïnformeerd via de penvoerder van hun partnerschap.

Beschikbaarheid gegevens

Vrije digitale informatie-uitwisseling vormt het fundament voor een veilig en goed op elkaar aansluitend zorgproces in de geboortezorg. Op basis van nationale en internationale wetgeving wordt de mogelijkheid om zonder drempels data uit te wisselen gefaciliteerd. Dit wordt bijvoorbeeld geregeld in de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Ook werkt de Europese wetgever op dit moment aan nieuwe richtlijnen en verordeningen over dit onderwerp, zoals het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over en de European Health Data Space (EHDS). Met het bereiken van deze overeenstemming tussen de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en Onatal en Orfeus komt veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg weer een stap dichterbij.

Heb je vragen of wil je meer informatie, stuur dan een bericht naar info@carecodex.org.


Lees ook

1 februari 2024
Gegevensuitwisseling

PGO in de geboortezorg live!

Maandag 22 januari werd het startsein gegeven voor het PGO in de geboortezorg door de zwangere Anne Talman en echoscopist...
27 november 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang PGO Geboortezorg & PGO informatiepunt

Op maandag 22 januari 2024 organiseert Gerrit, de RSO in Noord-Nederland, de feestelijke livegang van PGO's in de geboortezorg in...
6 juli 2023
Gegevensuitwisseling

Wegiz vanaf 1 juli in werking

De Wet Electronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is op 1 juli ingegaan. Dat betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens electronisch uit te wisselen.