Nieuwe tarieven kraamzorg 2021 n.a.v. kostenonderzoek NZa

Overzicht
Home > nieuws > Nieuwe tarieven kraamzorg 2021 n.a.v. kostenonderzoek NZa

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor de kraamzorg per 1-1-2021 bekend gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostenonderzoek dat is uitgevoerd. Het totale effect op de tarieven in 2021 is + 6,4%.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de maximumtarieven voor de kraamzorg in Nederland herijkt op basis van een kostenonderzoek. Dit leidt tot een stijging van de maximumtarieven van 2,9 procent. Daarnaast indexeert de NZa de tarieven jaarlijks. Het maximumtarief voor kraamzorg ligt in 2021 daardoor in totaal 6,4 procent hoger dan in 2020. Binnen het maximumtarief kunnen kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars samen afspraken maken over het tarief waarvoor de zorg geleverd wordt. Dit tarief kan lager zijn dan het herijkte maximumtarief.

Mede op verzoek van Bo Geboortezorg, de brancheorganisatie van kraamzorgaanbieders, heeft NZa de tarieven opnieuw berekend. De basis voor de herijking is een kostenonderzoek dat KPMG in opdracht van de NZa heeft uitgevoerd. Daarin zijn de kosten opgevraagd bij kraamzorgaanbieders die samen 99% van de omzet in de kraamzorg vertegenwoordigen. Al deze kraamzorgaanbieders hebben hun medewerking verleend, zonder dat handhavingsmaatregelen nodig waren.

De nieuwe maximum tarieven die ingaan op 1 januari 2021, zijn als volgt opgebouwd:
Kostprijzen 2018 + opslag VGREV + extra opslag + indexatie 2019/2020/2021.

De maximum tarieven per prestatie per 1-1-2021 zijn:

PrestatieMax tarief 2021Max tarief 2020% opslag t.o.v. 2020
Per uur kraamzorg€54,51€50,60+7,7%
Per uur partusassistentie€54,51€50,60+7,7%
Per inschrijving€13,70€46,93-70,8%
Per intake thuis€92,44€70,39+31,3%
Per intake telefonisch€39,00€23,48+66,1%
Per partusassistentie€63,90€93,86-31,9%
Totaal  6,4%

Meer informatie is te vinden op de website NZa.

Beleidsregel kraamzorg: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_312794_22/1/

Tariefbeschikking kraamzorg: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_312809_22/1/