Monitor integrale bekostiging naar 1 september 2020

Overzicht
Home > nieuws > Monitor integrale bekostiging naar 1 september 2020

Het RIVM heeft richting VWS het verzoek gedaan tot een beperkte uitstel van de monitor integrale bekostiging. Hiervoor zijn verschillende redenen. Door de coronacrisis zijn de doorlooptijden van de kwantitatieve analyses wat langer dan gepland en wat RIVM gewend is. Daarnaast blijkt dat een gebrek aan fysieke ontmoetingen toch tot vertragingen leidt. Gezien het belang van een volledige monitor, inclusief de input van alle partijen, is besloten om de opleverdatum van de monitor van het RIVM te verschuiven naar 1 september 2020.

Een wijziging van de planning van het RIVM heeft ook effect op de planning van het bekostigingsadvies van de NZa. De conclusies van het RIVM zijn namelijk input voor het bekostigingsadvies. In afstemming met VWS is besloten dat de NZa ook het bekostigingsadvies en de evaluatie 1 september 2020 aan VWS oplevert.