Inventarisatie zorgverschuivingsprotocollen

20 oktober 2021

Het realiseren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ is een belangrijk thema binnen de Integrale Geboortezorg. Een mogelijkheid om de juiste zorg op de juiste plek daadwerkelijk te realiseren is door zorg binnen de VSV’s en IGO’s te verschuiven. We zien meerdere soorten zorg verschuiven:

  • zorgverschuiving van de tweede lijn naar de eerste lijn;
  • zorgverschuiving van de eerste lijn naar de tweede lijn;
  • meer gedeelde zorg op gebieden waar de zorg voorheen monodisciplinair werd gerealiseerd;
  • verschuiving van verloskundige zorg naar de kraamzorg of JGZ.  

Soms wordt zorg verschoven om meer continuïteit van zorgverlener te bieden aan de zwangere of soms is het simpelweg efficiënter om zorg te verschuiven.

Overzicht ontbreekt

Op dit moment bestaat er geen overzicht over wat er rond zorgverschuiving gebeurt in ons land. Niet over de thema’s, niet over hoe vaak het wordt toegepast en ook niet over wat er daadwerkelijk verschuift.

Onderzoek gestart

Mieke Beentjes en Fennie Posthumus zijn – op verzoek van het CPZ – gestart met een analyse van regionale protocollen of zorgpaden om hieruit te kunnen afleiden of er (gedeeltelijke) zorgverschuiving plaatsvindt. Bij alle VSV’s en IGO’s inventariseren zij in hoeverre er in hun huidige protocollen en zorgpaden sprake is van zorgverschuiving. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de data worden anoniem verwerkt. Het gaat over de protocollen waar nu mee wordt gewerkt en waarvan het VSV vindt dat er sprake is van zorgverschuiving

VSV’s werk uit handen nemen

We weten dat er hard gewerkt wordt in het veld rondom zorgverschuiving. Als er zicht is op de huidige stand van zaken rond zorgverschuiving kunnen we VSV’s en IGO’s gerichter ondersteunen met voorbeelden en tools. Denk aan tools om de kwaliteitsdata binnen de VSV’s makkelijker te monitoren. Daarnaast is kennis van belang voor het verder doorontwikkelen en implementeren van de ZIG.

Procesindicatoren

Mieke en Fennie kijken daarbij ook naar de data die in Perined ingevuld moeten worden en of die aansluiten bij hoe regionaal gezamenlijk de zorg wordt vormgegeven. Belangrijk is ook de vraag of dit aansluit bij de indicatoren die nu landelijk gemaakt zijn.

Proces

VSV bestuurders ontvingen over het zorgverschuivingsonderzoek inmiddels een brief. Wij hopen van harte dat alle VSV’s en IGO’s hier medewerking aan willen verlenen. Ons doel is om uiteindelijk landelijk en regionaal beleid goed op elkaar aan te laten sluiten en vooral om VSV’s beter te ondersteunen in hun werk!

  

Mieke Beentjes is Lid raad van toezicht bij Proscoop, verloskundige, bestuurder. Zij was tm 2019 voorzitter van de KNOV

Fennie Posthumus is verloskundige,  (oprichter) en t/m 2018 bestuurder van verloskundig coöperatie LEO


Lees ook

23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...
17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...