Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

27 november 2018

De op 26 november verschenen Europese perinatale sterftecijfers over 2015 (door EURO-PERISTAT) tonen aan dat de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen is verbeterd. Ook de Nederlandse perinatale sterftecijfers over 2017 tonen een verbetering, hetzij een afvlakking in de daling.

De Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep onderstreept dat de daling in perinatale sterfte vanaf 24/28 weken zwangerschapsduur onder meer is bereikt door meer integrale zorg met behoud van belangrijke kenmerken van het Nederlands verloskundig systeem.

In de geboortezorg is de laatste jaren flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Door de grote inzet van en intensievere samenwerking tussen betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen (de hele ‘keten’). Volgens de Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep speelt de uitvoering van de perinatale audit, waarin zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg analyseren, de activiteiten van het College Perinatale Zorg en de actieve aanpak van de overheid een belangrijke rol. Daarnaast komen sommige risicofactoren komen minder vaak voor: zo is bijvoorbeeld het aantal rokende zwangere vrouwen gedaald, zijn er minder tienerzwangerschappen en is er een geringe afname van vroeggeboortes en meerlingzwangerschappen.

Ook andere Europese landen en regio’s laten nog steeds een daling in perinatale sterfte zien. Nederland verschoof van de 15e plek in 2010 naar de 11de in 2015 en heeft een stevige middenpositie in het Europese veld. Duidelijk is dat de ingezette verbeteringen in de perinatale zorg, die ten tijde van de vorige Europese vergelijking reeds in gang waren gezet, moeten worden doorgezet. Dat werpt vruchten af.

Bijlagen:

Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...