Internationale positie van Nederlandse geboortezorg is verbeterd

27 november 2018

De op 26 november verschenen Europese perinatale sterftecijfers over 2015 (door EURO-PERISTAT) tonen aan dat de positie van Nederland ten opzichte van andere Europese landen is verbeterd. Ook de Nederlandse perinatale sterftecijfers over 2017 tonen een verbetering, hetzij een afvlakking in de daling.

De Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep onderstreept dat de daling in perinatale sterfte vanaf 24/28 weken zwangerschapsduur onder meer is bereikt door meer integrale zorg met behoud van belangrijke kenmerken van het Nederlands verloskundig systeem.

In de geboortezorg is de laatste jaren flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Door de grote inzet van en intensievere samenwerking tussen betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen (de hele ‘keten’). Volgens de Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep speelt de uitvoering van de perinatale audit, waarin zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg analyseren, de activiteiten van het College Perinatale Zorg en de actieve aanpak van de overheid een belangrijke rol. Daarnaast komen sommige risicofactoren komen minder vaak voor: zo is bijvoorbeeld het aantal rokende zwangere vrouwen gedaald, zijn er minder tienerzwangerschappen en is er een geringe afname van vroeggeboortes en meerlingzwangerschappen.

Ook andere Europese landen en regio’s laten nog steeds een daling in perinatale sterfte zien. Nederland verschoof van de 15e plek in 2010 naar de 11de in 2015 en heeft een stevige middenpositie in het Europese veld. Duidelijk is dat de ingezette verbeteringen in de perinatale zorg, die ten tijde van de vorige Europese vergelijking reeds in gang waren gezet, moeten worden doorgezet. Dat werpt vruchten af.

Bijlagen:

Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...