Inspirerende verkenning op de verdeling van de opbrengsten van de IGO

29 oktober 2019

De op donderdag 17 oktober gehouden invitational leverde geen pasklare antwoorden, maar wel denkrichtingen, mogelijkheden en veel inspiratie.

plenair

De sessie werd geopend door Marleen Kruijt, die een overzicht presenteerde van wat er momenteel in de IGO’s aan verdeelmogelijkheden wordt verkend. Op de kortetermijn lijken verdelen op basis van kostprijsmodellen of op basis van protocollen de eerste opties. Voor de langetermijn worden de ontwikkelingen rond Value Based Healthcare nauwkeurig in de gaten gehouden. Mark Merkus van Datimo heeft het kostprijsmodel vanuit de zorgpaden in de geboortezorg uitgebreid toegelicht. Guy Schulpen presenteerde de ervaringen rond de invoering van integrale bekostiging in de chronische diabeteszorg. Een voor velen inspirerend verhaal. Tom Everhardt van Logex heeft de mogelijkheden rond het prestatiemodel toegelicht. Jeroen Struijs van de Haagse campus sloot het plenaire gedeelte af met een overzicht van alternatieve payment models in healthcare.

van brainstorm naar spiegelsessie

Na een korte pauze, waarin de grote hoeveelheid informatie enigszins kon indalen, gingen de deelnemers in twee groepen uiteen om te brainstormen over het vervolg. Beide groepen kwamen tot een solide basis waarmee de de werkgroep bedrijfsvoering verder moet de komende maanden. Daarnaast is de gezamenlijke ambitie uitgesproken om begin volgend jaar een nieuwe sessie te organiseren, waarin niet de experts maar de IGO’s presenteren waar ze op dat moment staan. Waar de experts het publiek zijn en op inhoud feedback geven. Een spiegelsessie dus tov de sessie van half oktober.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.