Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief over Implementatie ZIG bij VSV’s

11 oktober 2019

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg heeft de IGJ van september 2018 tot april 2019 een inventariserend veldbezoek gebracht aan 4 VSV’s (Boxmeer, Leeuwarden, Rotterdam-Zuid en Leiden). De IGJ was positief over de vorderingen die zijn gemaakt in het veld. De IGJ heeft tijdens de pilotbezoeken ervaren hoe gemotiveerd en actief de zorgprofessionals bezig zijn om integrale zorg in te voeren. Ook viel het de IGJ op dat het de geboortezorgprofessionals ontbrak aan implementatiecapaciteit en dat VSV’s vaak afhankelijk zijn van een aantal kartrekkers. De IGJ hoopt dat hier in de toekomst een oplossing voor wordt gevonden aangezien het de voortgang van de implementatie kwetsbaar maakt.

De rapportages van de pilot bezoeken zijn openbaar en te vinden op de website van de IGJ.


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek