Nieuws Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ...

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief over Implementatie ZIG bij VSV’s

11 oktober 2019

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg heeft de IGJ van september 2018 tot april 2019 een inventariserend veldbezoek gebracht aan 4 VSV’s (Boxmeer, Leeuwarden, Rotterdam-Zuid en Leiden). De IGJ was positief over de vorderingen die zijn gemaakt in het veld. De IGJ heeft tijdens de pilotbezoeken ervaren hoe gemotiveerd en actief de zorgprofessionals bezig zijn om integrale zorg in te voeren. Ook viel het de IGJ op dat het de geboortezorgprofessionals ontbrak aan implementatiecapaciteit en dat VSV’s vaak afhankelijk zijn van een aantal kartrekkers. De IGJ hoopt dat hier in de toekomst een oplossing voor wordt gevonden aangezien het de voortgang van de implementatie kwetsbaar maakt.

De rapportages van de pilot bezoeken zijn openbaar en te vinden op de website van de IGJ.


Lees ook

25 mei 2022
Cliëntparticipatie

Terugkijken: informatiebijeenkomst voor VSV-bestuurders 24 mei

Op dinsdag 24 mei vond de digitale informatiebijeenkomst voor VSV’s plaats. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst werden VSV bestuurders en andere...
25 april 2022
Zorgstandaard

Webinar: Op naar de ZIG 2.0!

In het najaar van 2021 heeft het CPZ de evaluatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gepubliceerd. Dit is een belangrijke...
9 maart 2022
Zorgstandaard

Op weg naar de ZIG 2.0

Mooie podcast over de uitdagingen, de evaluatie en de vernieuwingen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg met Jolijn Betlem