Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) positief over Implementatie ZIG bij VSV’s

11 oktober 2019

Om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg heeft de IGJ van september 2018 tot april 2019 een inventariserend veldbezoek gebracht aan 4 VSV’s (Boxmeer, Leeuwarden, Rotterdam-Zuid en Leiden). De IGJ was positief over de vorderingen die zijn gemaakt in het veld. De IGJ heeft tijdens de pilotbezoeken ervaren hoe gemotiveerd en actief de zorgprofessionals bezig zijn om integrale zorg in te voeren. Ook viel het de IGJ op dat het de geboortezorgprofessionals ontbrak aan implementatiecapaciteit en dat VSV’s vaak afhankelijk zijn van een aantal kartrekkers. De IGJ hoopt dat hier in de toekomst een oplossing voor wordt gevonden aangezien het de voortgang van de implementatie kwetsbaar maakt.

De rapportages van de pilot bezoeken zijn openbaar en te vinden op de website van de IGJ.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
26 januari 2023
Zorgstandaard

Op naar de ZIG 2.0!

Een update van het proces rond de herijking van de ZIG De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt herijkt door veldpartijen...
5 december 2022
Kwaliteit

Webinar ‘Zorgverdeling binnen de geboortezorg’ terugkijken

‘De tweede lijn wordt steeds lastiger bereikbaar, dus alle zorg zonder harde medische indicaties, kan in de eerste lijn blijven’....