IGJ: Toetsingskader zorgstandaard integrale geboortezorg

15 oktober 2020

Vier jaar geleden is de ZIG vastgesteld. Een kader waarmee we samen de zwangere vrouw centraal zetten en focussen op het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft nu een toetsingskader voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld. Waar moet je nu met het VSV op focussen bij de implementatie van de ZIG?

Alle bij de integrale geboortezorg betrokken partijen hebben de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (hierna: ZIG) ontwikkeld. Deze is per 30 juni 2016 opgenomen in het landelijk kwaliteitsregister van het Zorginstituut Nederland. In de ZIG staat de zwangere centraal en ligt de focus op samenwerking en integrale geboortezorg. Alle bij de geboortezorg betrokken partijen hebben een inspanningsverplichting om de ZIG te implementeren. Het VSV is een netwerk van de bij integrale geboortezorg betrokken partijen en is verantwoordelijk voor de
multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking tussen die partijen. Op basis van de ZIG ontwikkelen de VSV’s regionaal beleid en regionale zorgpaden waarmee de ZIG op regionaal niveau geïmplementeerd kan worden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt ze toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en op zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op. Daarnaast heeft de inspectie tot taak het verrichten van onderzoek naar de staat van
de volksgezondheid en de determinanten daarvan alsmede, waar nodig, het aangeven en bevorderen van middelen tot verbetering daarvan.

Het toetsingskader Integrale geboortezorg is een kader voor het toezicht op de integrale geboortezorg en in het bijzonder het in kaart brengen van de voortgang van de implementatie van de ZIG. De inspectie wil met haar toezicht goede integrale geboortezorg bevorderen, de implementatie van de ZIG stimuleren en een bijdrage leveren aan de vorming van beleid ten behoeve van de verbetering van de integrale geboortezorg. Zij doet dit door aan de hand van dit toetsingskader in beeld te brengen in hoeverre de VSV’s hun rol oppakken en de aan de VSV’s
deelnemende partijen de ZIG hebben geïmplementeerd in hun praktijk. De daartoe benodigde informatie verzamelt de inspectie door bezoeken te brengen aan de VSV’s.


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek