IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

Overzicht
Home > nieuws > IGJ publiceert toetsingskader ‘Medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Met ingang van 1 september 2019 gebruikt de IGJ een nieuw toetsingskader voor het toetsen van de organisatie en uitvoering van medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling. Aan de hand van enkele onderwerpen zoals Samenwerking rond pijnstilling tijdens de bevalling en Epidurale pijnstilling worden normen en toetsingscriteria benoemd waarop inspecteurs van de IGJ organisaties beoordelen. Zo stelt de IGJ in haar toetsingskader bijvoorbeeld dat ‘pijnbehandeling tijdens de baring vanzelfsprekende en noodzakelijke zorg is’ en ze toetst of de Raad van Bestuur van een organisatie deze norm onderschrijft.

Naar het toestingskader van de IGJ