Hoogste aantal geboorten in 10 jaar tijd

21 maart 2022

Sinds 2011 is het geboortecijfer niet zo hoog geweest als in 2021, met 178.506 geboortes. In 2011 was het geboortecijfer 180.060. Afgelopen jaar werd ook wel gesproken over een ‘lichte’ babyboom. Vooral bij dertigers werden in 2021 meer kinderen geboren, dan in dezelfde periode van voorgaande jaren. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige ramingen.

In 2021 is het geboortecijfer 178.506. Ten opzichte van 2020 is het aantal toegenomen met 10.440. Dit is een stijging van 6,2%. Een stijging in het geboortecijfer was afgelopen jaar voor het eerst zichtbaar in maart. Tot en met november is het geboortecijfer aan de hoge kant gebleven. Hieronder in de grafiek ziet je het verloop.

Regionale cijfers
Naast het landelijke geboortecijfer heeft Bo Geboortezorg het geboortecijfer per provincie in kaart gebracht. Wil je weten hoe het geboortecijfer in jouw provincie zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld, klik hier

December
In december is t.o.v. november een daling zichtbaar van 2,6%. T.o.v. december 2020 is het geboortecijfer 7,5% hoger.


Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...