Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van start

Overzicht
Home > nieuws > Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van start

Maandag 16 november is de expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken geboortezorg van het College Perinatale Zorg geïnstalleerd en aan de slag gegaan. De expertgroep gaat een advies uitbrengen over de basis waarop we samenwerkingsafspraken met elkaar maken binnen de geboortezorg. Een belangrijk onderdeel binnen de samenwerkingsafspraken is de Verloskundig Indicatie Lijst. Het doel van deze expert-adviesgroep is het herijken van de bestaande samenwerkingsafspraken ter ondersteuning van het werkveld. De samenwerkingsafspraken zijn een vertaalslag van landelijke normen en richtlijnen naar lokale protocollen en zorgpaden. Dit zijn concepten die in verschillende betekenis worden gehanteerd.

De vertegenwoordigers binnen de expert-adviesgroep zijn de CPZ-partijen aangevuld met de jeugdgezondheidszorg en de huisartsen. Ruben van Zelm, docent-onderzoeker bij de master Innovatie in Zorg en Welzijn en de onderzoeksgroep Gepersonaliseerde Integrale Zorg van de Hogeschool Utrecht, is vanwege zijn expertise in zorgpaden, richtlijnen en standaarden gevraagd de verschillende definities te duiden voor de expert-advies groep.

De expertgroep zal naar verwachting ruim een jaar bezig zijn. Het wordt een enorme kluif, maar de expert-adviesgroep heeft de ambitie om over een jaar niet alleen de “beloftes en waarden” voor het landelijke geboortezorgveld, op te leveren, maar ook een richtlijn waarin beschreven staat waar een integrale geboortezorgrichtlijn aan moet voldoen, een voorbeeld van zo’n integrale geboortezorg richtlijn én een format voor de regio’s die ingezet kan worden om regionaal te bepalen wie het beste de zorg kan geven.

Programmaleider Jolijn Betlem: “Het is een expertgroep om trots op te zijn. Ik heb het volste vertrouwen in proces én uitkomst!”