Eerste deel actualisatie Zorgstandaard een feit

30 september 2020

Het nieuwe addendum bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt opgenomen in het register van het Zorginstituut. Dat betekent dat de oude ZIG vervangen gaat worden door de aangepaste Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 1.2.

Momenteel wordt hard gewerkt door alle geboortezorgpartijen aan de doorontwikkeling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG), het fundament onder de integrale geboortezorg. Het plan onder die doorontwikkeling bestaat uit drie delen: het uitvoeren van actualisaties, tegelijkertijd de evaluatie van de ZIG en mogelijk, daarna, een daadwerkelijke herziening van de ZIG. In 2019 is de eerste actualisatie uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een addendum op ZIG waarin nieuwe regelgeving, naamgevingen, richtlijnen (o.a. de Preconceptie Indicatielijst (PIL)) en voorlichtingsmateriaal zijn verwerkt. Dit addendum is ontwikkeld in de werkgroep ZIG en aangeboden aan de partijen ter autorisatie.

Het Zorginstituut Nederland zal de ZIG en dit nieuwe addendum opnemen in het openbaar register onder de naam Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 1.2.


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek