Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid: artikel over IGO Annature

25 juli 2017

“Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid”:
Dit is de titel van een genuanceerd artikel over integrale geboortezorg-organisatie Annature in het blad nataal.nl.

Eerstelijnsverloskundige Monique Klerkx zegt hierin: ‘Annature is een in hoge mate zelfstandig functionerende organisatie met drie directieleden. Een directeur bedrijfsvoering, een gynaecoloog én ikzelf, vanuit de eerstelijns verloskundigen. We zijn dan weliswaar formeel een businessunit van het Amphia Ziekenhuis, maar onze zelfstandigheid en zeggenschap zijn nauwkeurig vastgelegd in een governance- en organisatiedocument en in een samenwerkingsovereenkomst.’

De daarbij is de zeggenschap goed geregeld: ‘De besluitvorming in de directie vindt vrijwel altijd plaats op basis van unanimiteit. Daarmee is onze positie geborgd. Als we iets niet kunnen of willen, dan moeten we opnieuw in gesprek. Zo eenvoudig is het.’


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.