Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid: artikel over IGO Annature

Overzicht
Home > nieuws > Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid: artikel over IGO Annature

“Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid”:
Dit is de titel van een genuanceerd artikel over integrale geboortezorg-organisatie Annature in het blad nataal.nl.

Eerstelijnsverloskundige Monique Klerkx zegt hierin: ‘Annature is een in hoge mate zelfstandig functionerende organisatie met drie directieleden. Een directeur bedrijfsvoering, een gynaecoloog én ikzelf, vanuit de eerstelijns verloskundigen. We zijn dan weliswaar formeel een businessunit van het Amphia Ziekenhuis, maar onze zelfstandigheid en zeggenschap zijn nauwkeurig vastgelegd in een governance- en organisatiedocument en in een samenwerkingsovereenkomst.’

De daarbij is de zeggenschap goed geregeld: ‘De besluitvorming in de directie vindt vrijwel altijd plaats op basis van unanimiteit. Daarmee is onze positie geborgd. Als we iets niet kunnen of willen, dan moeten we opnieuw in gesprek. Zo eenvoudig is het.’