Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid: artikel over IGO Annature

25 juli 2017

“Een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid”:
Dit is de titel van een genuanceerd artikel over integrale geboortezorg-organisatie Annature in het blad nataal.nl.

Eerstelijnsverloskundige Monique Klerkx zegt hierin: ‘Annature is een in hoge mate zelfstandig functionerende organisatie met drie directieleden. Een directeur bedrijfsvoering, een gynaecoloog én ikzelf, vanuit de eerstelijns verloskundigen. We zijn dan weliswaar formeel een businessunit van het Amphia Ziekenhuis, maar onze zelfstandigheid en zeggenschap zijn nauwkeurig vastgelegd in een governance- en organisatiedocument en in een samenwerkingsovereenkomst.’

De daarbij is de zeggenschap goed geregeld: ‘De besluitvorming in de directie vindt vrijwel altijd plaats op basis van unanimiteit. Daarmee is onze positie geborgd. Als we iets niet kunnen of willen, dan moeten we opnieuw in gesprek. Zo eenvoudig is het.’


Lees ook

22 februari 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg

Dinsdagmiddag 19 maart organiseert het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
20 december 2023
Organisatie en bekostiging

Bijeenkomsten drieluik: bekostiging van zorgverschuiving

Geef je nu op voor de drie bijeenkomsten over bekostiging van zorgverschuiving. Van woorden naar daden!