E-magazine Samen voor een Kansrijke Start

15 november 2023

Vijf Jaar Kansrijke Start: Een Mijlpaal van Samenwerking en Vooruitgang

Ter ere van dit jubileum presenteren wij met trots ons e-magazine, getiteld ‘Samen voor een Kansrijke Start’. Dit magazine is een schat aan waardevolle informatie en praktische tools, waaronder de Talentool geboortezorg. Het magazine biedt niet alleen inzicht in de afgelopen vijf jaar van Kansrijke Start, maar dient ook als een gids voor professionals in de geboortezorg.

Een van de hoogtepunten van dit magazine zijn de inspirerende verhalen van verloskundigen Floor en Fenneke. Zij delen hun ervaringen over hoe zij het verschil maken in de praktijk met Kansrijke Start. Een inspiratie voor anderen die betrokken zijn bij geboortezorg.

Wij nodigen iedereen uit om dit e-magazine te lezen, de verhalen van Floor en Fenneke te ontdekken en zich te laten inspireren door de voortgang die is geboekt in de afgelopen vijf jaar. Samen kunnen we blijven streven naar een gezonde en kansrijke start voor elk kind, en samen kunnen we de komende jaren nog meer mijlpalen bereiken. Het magazine is een mooi moment van bezinning op wat er is bereikt en een oproep tot verdere samenwerking en innovatie om de doelen van Kansrijke Start te blijven verwezenlijken.

Bestemd voor iedere professional in de geboortezorg en het jeugd- en sociaal domein en natuurlijk voor iedereen die het leuk vindt om te lezen.


Lees ook

7 december 2023
Kwaliteit

Update aanlevering indicatoren integrale geboortezorg verslagjaar 2022 en 2023

Ondanks alle inspanningen ontbreken op dit moment nog zo’n 12.000-15.000 unieke bevallingen in de registratie geboortezorg bij Perined over 2022....
7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...