Brief Kuipers over passende bekostiging geboortezorg

23 maart 2022

Minister Ernst Kuipers heeft met een brief de kamer geïnformeerd over passende bekostiging in de geboortezorg. Met deze voorhangbrief geeft hij te kennen dat hij voornemens is om

  • De huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten.
  • Het huidige experiment integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Hiervoor is de minister voornemens een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven.
  • Hiermee expliciet niet één vorm van bekostiging leidend te laten zijn.
  • De monodisciplinaire bekostiging door te ontwikkelen naar een beter passende bekostiging, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden verkend:
    • het uitwerken van cliëntprofielen;
    • het bekostigen van samenwerking tussen geboortezorgpartijen om deze samenwerking verder te stimuleren;
    • de bekostiging van acute verloskunde in samenhang zien met het toekomstbestendig maken van de acute zorg.
Talentolk

Kuipers meldt in de brief ook dat hij financieringsopties voor de talentolk in de zorg in kaart gaat brengen.


Lees ook

17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.