Brief Kuipers over passende bekostiging geboortezorg

23 maart 2022

Minister Ernst Kuipers heeft met een brief de kamer geïnformeerd over passende bekostiging in de geboortezorg. Met deze voorhangbrief geeft hij te kennen dat hij voornemens is om

  • De huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten.
  • Het huidige experiment integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Hiervoor is de minister voornemens een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven.
  • Hiermee expliciet niet één vorm van bekostiging leidend te laten zijn.
  • De monodisciplinaire bekostiging door te ontwikkelen naar een beter passende bekostiging, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden verkend:
    • het uitwerken van cliëntprofielen;
    • het bekostigen van samenwerking tussen geboortezorgpartijen om deze samenwerking verder te stimuleren;
    • de bekostiging van acute verloskunde in samenhang zien met het toekomstbestendig maken van de acute zorg.
Talentolk

Kuipers meldt in de brief ook dat hij financieringsopties voor de talentolk in de zorg in kaart gaat brengen.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.