Brief Kuipers over passende bekostiging geboortezorg

23 maart 2022

Minister Ernst Kuipers heeft met een brief de kamer geïnformeerd over passende bekostiging in de geboortezorg. Met deze voorhangbrief geeft hij te kennen dat hij voornemens is om

  • De huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten.
  • Het huidige experiment integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Hiervoor is de minister voornemens een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven.
  • Hiermee expliciet niet één vorm van bekostiging leidend te laten zijn.
  • De monodisciplinaire bekostiging door te ontwikkelen naar een beter passende bekostiging, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden verkend:
    • het uitwerken van cliëntprofielen;
    • het bekostigen van samenwerking tussen geboortezorgpartijen om deze samenwerking verder te stimuleren;
    • de bekostiging van acute verloskunde in samenhang zien met het toekomstbestendig maken van de acute zorg.
Talentolk

Kuipers meldt in de brief ook dat hij financieringsopties voor de talentolk in de zorg in kaart gaat brengen.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...
5 oktober 2023
Organisatie en bekostiging

Geef je op voor het spreekuur juridische organisatie & samenwerking!

Hebben jij en je collega's plannen om op organisatieniveau een volgende stap te zetten? Je bent met een groep zorgverleners...