Nieuws Brief Kuipers over passende bekosti...

Brief Kuipers over passende bekostiging geboortezorg

23 maart 2022

Minister Ernst Kuipers heeft met een brief de kamer geïnformeerd over passende bekostiging in de geboortezorg. Met deze voorhangbrief geeft hij te kennen dat hij voornemens is om

  • De huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten.
  • Het huidige experiment integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Hiervoor is de minister voornemens een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven.
  • Hiermee expliciet niet één vorm van bekostiging leidend te laten zijn.
  • De monodisciplinaire bekostiging door te ontwikkelen naar een beter passende bekostiging, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden verkend:
    • het uitwerken van cliëntprofielen;
    • het bekostigen van samenwerking tussen geboortezorgpartijen om deze samenwerking verder te stimuleren;
    • de bekostiging van acute verloskunde in samenhang zien met het toekomstbestendig maken van de acute zorg.
Talentolk

Kuipers meldt in de brief ook dat hij financieringsopties voor de talentolk in de zorg in kaart gaat brengen.


Lees ook

10 mei 2022
Organisatie en bekostiging

Voorbeelden VSV jaarplan en -verslag

De VSV toolkit is verrijkt met formats voor een VSV jaarplan en een VSV jaarverslag. Het VSV jaarverslag is géén...
21 maart 2022
Organisatie en bekostiging

Nieuwe subsidieronde Implementatie- en opschalingscoaching opent 4 april

Op maandag 4 april opent de zevende ronde van de subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching van Zorg voor Innoveren. Met deze...
7 december 2021
CPZ algemeen nieuws

RIVM monitor bekostiging integrale Geboortezorg verlengd tot en met 2025

De afgelopen jaren heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkelingen met betrekking tot de experimentele...