Nieuws Brief Kuipers over passende bekosti...

Brief Kuipers over passende bekostiging geboortezorg

23 maart 2022

Minister Ernst Kuipers heeft met een brief de kamer geïnformeerd over passende bekostiging in de geboortezorg. Met deze voorhangbrief geeft hij te kennen dat hij voornemens is om

  • De huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten.
  • Het huidige experiment integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Hiervoor is de minister voornemens een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven.
  • Hiermee expliciet niet één vorm van bekostiging leidend te laten zijn.
  • De monodisciplinaire bekostiging door te ontwikkelen naar een beter passende bekostiging, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden verkend:
    • het uitwerken van cliëntprofielen;
    • het bekostigen van samenwerking tussen geboortezorgpartijen om deze samenwerking verder te stimuleren;
    • de bekostiging van acute verloskunde in samenhang zien met het toekomstbestendig maken van de acute zorg.
Talentolk

Kuipers meldt in de brief ook dat hij financieringsopties voor de talentolk in de zorg in kaart gaat brengen.


Lees ook

23 september 2022
Organisatie en bekostiging

NZa verhoogt nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en...
30 juni 2022
Organisatie en bekostiging

Publicatie NZa geboortezorgregelgeving 2023

Per januari 2023 geldt het tweesporenbeleid voor de bekostiging van geboortezorg. De NZa heeft haar geboortezorgregelgeving voor 2023 gepubliceerd. De...
28 juni 2022
Organisatie en bekostiging

Grote uitvoeringsverschillen bij zorgverschuiving

Zorgverschuiving is een onderwerp binnen de integrale geboortezorg waar veel over wordt gesproken. Er bestaat echter weinig informatie over in...