Bijeenkomsten drieluik: bekostiging van zorgverschuiving

20 december 2023

28 januari 2024 – Het aantal deelnemers voor deze bijeenkomsten is beperkt. Indien er te veel aanmeldingen binnen komen is het mogelijk dat je op de wachtlijst wordt geplaatst. Er wordt gekeken naar een herhaling van deze serie bijeenkomsten later in het jaar.

Van woorden naar daden

Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende stap maken rondom de bekostiging van de zorgverschuiving? Geef je dan op voor een programma van drie informatieve bijeenkomsten over zorgverschuiving waarin je leert hoe je het project qua bekostiging een stap verder brengt.

Over de bijeenkomsten

Op dinsdag 6 februari starten we met een drietal informatieve bijeenkomsten (drieluik) over zorgverschuiving. Deze informatieve bijeenkomsten zijn bestemd voor enthousiaste zorgprofessionals die zich willen verdiepen in de bekostiging van zorgverschuiving in het kader van passende integrale zorg. Het drieluik behandelt per dag behapbare thema’s die zijn voorbereid door samenwerkingspartners en stakeholders uit de geboortezorg.

Hiermee bieden we je handvatten om de gewenste zorgverschuiving om te zetten in daden. Voor de bijeenkomsten maken wij gebruik van bestaande bronnen en informatie. Aan het eind van de reeks hebben jullie de juiste ingrediënten waarmee je een start kunt maken met het financiële overzicht  van jullie zorgverschuiving. Hiermee bereiden jullie het gesprek met de achterban en de zorgverzekeraar over de gewenste integrale zorgverschuiving voor.

Voorwaarde voor deelneming is wel dat jullie deelnemen met een duo of trio vanuit verschillende disciplines.

Onderwerpen tijdens de drie bijeenkomsten zijn:

 1. Denken en organiseren over de lijnen heen rondom de bekostiging van de geboortezorg
 2. Bouwstenen voor het maken van een business case
 3. Belangrijke aandachtspunten in het gesprek met de zorgverzekeraar

De sprekers tijdens de bijeenkomsten komen van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de geboortezorg zoals de NZa, de Patiëntenfederatie en een zorgverzekeraar.

Doel & voorwaarden

Doelstelling van deze bijeenkomsten is jullie in staat te stellen om zelf aan de slag te gaan met zorgverschuiving. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je van verschillende sprekers informatie die je kan helpen de financiële mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van zorgverschuiving in kaart te brengen.

Het is de bedoeling dat je alle drie de bijeenkomsten bijwoont omdat ze samen één geheel vormen. Ook vragen we dat je als eerste- en tweedelijns duo (of trio) deelneemt., dus samen met een collega die in een andere discipline werkt.  De bijeenkomsten zijn fysiek in Utrecht. We starten eind middag en er is ruime mogelijkheden om te netwerken. Deelnemers zijn aanwezig op persoonlijke titel. Het drieluik staat gepland voor de periode februari t/m maart 2024.

Data en de spelregels

Data*

De drie bijeenkomsten worden gehouden op:

 • 6 februari 17.00 – 21.30 uur
 • 12 maart 17.00 – 21.30 uur
 • 2 april 17.00 – 21.30 uur*

Locatie
De bijeenkomsten zijn fysiek en worden gehouden bij Seats2Meet Utrecht CS, Moreelsepark 65 Utrecht

Spelregels

 • Je neemt deel met minimaal twee personen bestaande uit een eerstelijns- en een tweedelijnszorgverlener (dat zijn dus zorgverleners met een verschillende achtergrond zoals kraamzorg, verloskundige, gynaecoloog)
 • Je neemt deel op persoonlijke titel en niet namens een VSV. De gedeelde informatie van zorgprofessionals tijdens de bijeenkomsten blijft binnen de groep van deelnemers.
 • Deelname is leuk, leerzaam en gratis maar niet helemaal vrijblijvend. Het is een drieluik en daarom is het de bedoeling dat jullie deelnemen aan alle drie de bijeenkomsten.

Programma van informatiebijeenkomsten zorgverschuiving

Dag 1

Datum: 6 februari 17.00 – 21.30 uur, Seats2Meat Utrecht CS

Kennismaken met de deelnemers en introductie van het onderwerp zorgverschuiving (Margreet Vroomen, CPZ)

Thema 1: Contextschets

 1. Presentatie over juridische context en mededinging. (Margreet Vroomen, CPZ)
 2. Presentatie over cliënt perspectief (Ilse van Ee, Patiëntenfederatie)
 3. Presentatie randvoorwaarden organisatie en samenwerken in een netwerk. (Marleen Kruijt, CPZ)

Pauze met broodjes

Thema 2: Ken je populatie

Uitleg over de noodzaak om goed beeld te hebben van de populatie zwangeren die onder zorg zijn. Denk hierbij aan de aantallen medische patiënten en fysiologische cliënten die bij alle zorgprofessionals in zorg zijn. Hiermee krijg je beeld en zicht op de bouwstenen voor de businesscase. We gaan in op begrippen als casemix, aantallen, doelmatigheid, taakverdeling, kwaliteit, zorgpaden en kwaliteitsdata.

Spreker: Margreet Vroomen, CPZ

Thema 3: Basis introductie op financiële begrippen

Uitleg over een aantal begrippen zoals financiering, bekostiging, contractering, Het verschil tussen kostprijs en tarief wordt uitgelegd. Hoe werkt een kostprijsonderzoek in zijn algemeenheid?

Spreker: Pim Caris, NZa

Dag 2

Datum: 12 maart 17.00 – 21.30 uur, Seats2Meat Utrecht CS

Thema 1:  Uitleg over de drie bekostigingssystemen. Ken niet alleen je eigen bekostigingssysteem, maar ook dat van de ander.

NZa geeft uitleg over de drie verschillende bekostigingssystemen; verloskundigenzorg in de eerste lijn, medisch specialistische zorg in de tweede lijn en de kraamzorg.

Spreker Pim Caris, NZa

Thema 2: Hoe komt nieuwe bekostiging tot stand en welke alternatieven zijn er?

Presentatie hoe nieuwe bekostiging tot stand komt in samenwerking met het veld en welke alternatieven er er zijn behalve mono-bekostiging. Denk bijvoorbeeld aan cliëntprofielen, nieuw tarief voor GBS. Daarnaast komt integrale bekostiging aan de orde en de kleinschaligheidsregeling.

Spreker Pim Caris, NZa

Pauze met broodjes

Thema 3: introductie op hoofdgroepen zorgverschuiving

De geboortezorg kent een aantal hoofdgroepen van zorgverschuiving. De praktijk laat zien dat er uitvoeringsvariatie is in deze protocollen. We gaan niet tot in detail in op hoe de zorg eruit ziet maar koppelen vooral de variatie aan de gesprekken die gevoerd moeten worden over de bekostiging.

Spreker; Jolijn Betlem CPZ

Dag 3

Datum: 2 april 17.00 – 21.30 uur, Seats2Meat Utrecht CS

Op de laatste dag van het drieluik worden de elementen van dag 1 en 2 samengevoegd tot een businesscase. Op deze dag wordt ook een nieuw toolkit geïntroduceerd.

Thema 1:  financiële onderbouwing van de businesscase

De financiële onderbouwing van je businesscase bestaat uit een aantal hoofdelementen die worden nagelopen, denk aan; casemix consequenties, structurele kosten, eenmalige kosten/frictiekosten.

Sprekers: Carlijn Nobels en Frans Annot STBN, Margreet Vroomen CPZ

Pauze met broodjes

Thema 2: financiering van het zorgverschuivings project

Sprekers: Anne te Molder

Je kunt je aanmelden via dit formulier. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Heb je nu al vragen? Stel deze dan aan Margreet Vroomen en Marleen Kruijt door een een mail te sturen naar cpz@collegepz.nl. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jullie op.

We kijken uit naar jullie deelname! Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze informatiebijeenkomsten.

 


Lees ook

6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Nieuw: Handreiking bekostiging van zorgverschuiving

Vanaf vandaag is de handreiking bekostiging voor de zorgverschuiving beschikbaar! De handreiking is opgesteld naar aanleiding van de drie in...
6 juni 2024
Organisatie en bekostiging

Uitnodiging drieluik bekostiging zorgverschuiving

Van woorden naar daden Ben je betrokken bij een project rondom passende zorg of zorgverschuiving? En wil je een volgende...
23 april 2024
Organisatie en bekostiging

CPZ Juridische Helpdesk voor integrale geboortezorg

Wist je dat het CPZ een digitale helpdesk heeft voor juridische vraagstukken die spelen rond integrale geboortezorg? Denk hierbij aan...