Twee rapporten verschenen over bekostiging die past bij integrale geboortezorg

7 oktober 2021

Het Ministerie van VWS stuurde afgelopen week twee rapporten naar de tweede kamer. Dit zijn de resultaten van trajecten die VWS in gang zette om verder te komen richting passende bekostiging voor integrale geboortezorg. Het eerste rapport is het resultaat van gesprekken van vier geboortezorgpartijen (Patiëntenfederatie Nederland, NVOG, KNOV en Bo geboortezorg). Zij hebben onder leiding van Common Eye meer overeenstemming bereikt over de te zetten stip op de horizon voor passende bekostiging voor integrale geboortezorg. Het tweede rapport betreft een ‘spoorboekje’ waarin oplossingen voor uitvoeringsvraagstukken in de integrale bekostiging conform de beleidsregel integrale zorg van de NZa in kaart zijn gebracht. Het Ministerie van VWS faciliteerde beide trajecten.

Beide rapporten onderstrepen het belang van samenwerking, van integrale geboortezorg, van het centraal zetten van de zwangere vrouw en de wens samen te zoeken naar passende bekostiging voor integrale geboortezorg. (Dineke Moerman, directeur CPZ)

Voorstel voor een ‘stip op de horizon voor de geboortezorg’: uitgangspunten

Patiëntenfederatie Nederland, NVOG, KNOV en Bo geboortezorg kwamen tot een aantal uitgangspunten:

  • De zwangere vrouw en het zwangerschapsproces staat centraal
  • Brede samenwerking tussen geboortezorg partijen is noodzakelijk
  • Openheid en transparantie over kwaliteit en uitkomsten zijn helpend
  • De bekostiging moet hieraan ondersteunend zijn

Spoorboekje integrale bekostiging geboortezorg: oplossingsrichtingen

Het bekostigingsadvies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit 2020 benoemde uitvoeringsvraagstukken van de experimentele beleidsregel integrale geboortezorg. Deze zijn nu, met oplossingsrichtingen, in kaart gebracht door KPMG  in het ‘spoorboekje’. De meest prominente uitvoeringsvraagstukken voor de integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) gaan over administratieve lasten en het herverdelen van de integraal ontvangen middelen tussen de zorgaanbieders binnen de IGO’s. Digitale gegevensuitwisseling en datagebruik vormen de rode draad in de oplossingsrichtingen. In de rapportage staan de benodigde acties op deze thema’s met een voorgestelde tijdlijn.

Het huidige experiment bekostiging integrale geboortezorg heeft een besluit nodig

De tweede kamer besloot eind 2020 het experiment met integrale bekostiging conform de beleidsregel integrale geboortezorg met een jaar te verlengen. Zeer binnenkort is er een besluit nodig over de status en toekomst van deze  experimentele beleidsregel integrale bekostiging.

Van belang is dat we met elkaar oog houden voor de criteria en zorgen van alle partijen, landelijk en in het veld, deze serieus nemen en met elkaar bespreken. We moeten gezamenlijk  blijven optrekken in het vinden van een passende bekostiging voor integrale geboortezorg. (Dineke Moerman, directeur CPZ)


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.