Addendum Zorgstandaard gepubliceerd en beschikbaar

15 oktober 2020

Zoals we al eerder meldden: De Zorgstandaard is een stukje rijker geworden. Een addendum is toegevoegd waarin een aantal actualisaties zijn doorgevoerd. Inmiddels is de geactualiseerde zorgstandaard ook in het register van ZIN opgenomen.

Het ZiN is van mening dat de aangepaste Zorgstandaard voldoet aan de geldende toetsingscriteria en heeft daarom afgelopen 22 september 2020 besloten om het Addendum / de aangepaste Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 1.2 op te nemen in het openbaar Register. De actualisering van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg heeft geleid tot een aanpassing van onderwerpen waarop reeds landelijke consensus is bereikt of die vanuit recente wetgeving verplicht zijn. Het ZiN schrijft in haar brief : ‘’de onderhoudsslag getuigt van een zorgvuldigheid die wij waarderen. Wij hebben begrepen dat alle betrokken partijen de komende periode werken aan de evaluatie van de Zorgstandaard. Wij zien uit naar de herziening van de Zorgstandaard die op basis hiervan plaats zal vinden”.

In het addendum is nieuwe regelgeving, naamgevingen, richtlijnen (o.a. de Preconceptie Indicatielijst (PIL)) en voorlichtingsmateriaal verwerkt. Hier sommen we de belangrijkste wijzigingen op:

  • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is aangepast en per 01-2019 verplicht gesteld.  De meldcode wordt nu in de ZIG benoemd, kort omschreven en er is een link geplaatst naar het afwegingskader dat geldt voor de beroepen binnen de geboortezorg.  
  • In 2018 is de Preconceptie Indicatie Lijst (de PIL) opgeleverd. Naar aanleiding van de PIL zijn een aantal begrippen in de ZIG aangepast. We spreken nu van algemene preconceptiezorg i.p.v. collectieve preconceptiezorg. Daarnaast is individuele preconceptiezorg opgesplitst in de begrippen algemene  individuele preconceptiezorg en specialistische individuele preconceptiezorg.
  • Toegevoegd is een stuk over de mogelijkheid voor counseling over screening op down-, edwards-, patausyndroom met de combinatietest of de NIPT (in onderzoek setting). Verwezen wordt naar “Draaiboek Prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek” RIVM, versie 9.0 juni 2019.
  • Er is een procedure rond de vaccinatie kinkhoest toegevoegd.

Ook is er een update doorgevoerd van verouderde richtlijnen.


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek