Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

25 juni 2020

De beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) Babyconnect is op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn tot stand gekomen door opgedane ervaringen en inzichten én in overleg met diverse betrokken partijen en met het ministerie van VWS.

De belangrijkste wijzigingen zijn de verlenging van de beleidsregel tot 1 juli 2023 en twee extra mogelijkheden voor regionale partnerschappen om subsidie aan te vragen. Deze aanvraagrondes (tranches) zijn van:

  • 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021
  • 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021

In de beleidsregel is ook een wijziging doorgevoerd over de gebruikersgroepen. Zij toetsen de resultaten van de outcomedoelen. Een andere aanpassing gaat over de definitie van het regionaal partnerschap. Meer informatie in de Staatscourant.


Lees ook

13 november 2023
Gegevensuitwisseling

Overeenstemming leveranciers VIS-en en partnerschappen over samenwerking digitale gegevensdeling.

Vrijdag 10 november hebben de regionale partnerschappen van VIPP Babyconnect en leveranciers Onatal en Orfeus overeenstemming bereikt over de samenwerking...
6 juli 2023
Gegevensuitwisseling

Wegiz vanaf 1 juli in werking

De Wet Electronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is op 1 juli ingegaan. Dat betekent dat zorgaanbieders wettelijk verplicht worden om zorggegevens electronisch uit te wisselen.
7 juni 2023
Gegevensuitwisseling

Brede steun voor Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.