Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

25 juni 2020

De beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) Babyconnect is op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn tot stand gekomen door opgedane ervaringen en inzichten én in overleg met diverse betrokken partijen en met het ministerie van VWS.

De belangrijkste wijzigingen zijn de verlenging van de beleidsregel tot 1 juli 2023 en twee extra mogelijkheden voor regionale partnerschappen om subsidie aan te vragen. Deze aanvraagrondes (tranches) zijn van:

  • 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021
  • 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021

In de beleidsregel is ook een wijziging doorgevoerd over de gebruikersgroepen. Zij toetsen de resultaten van de outcomedoelen. Een andere aanpassing gaat over de definitie van het regionaal partnerschap. Meer informatie in de Staatscourant.


Lees ook

19 april 2023
Gegevensuitwisseling

Ook Eerste Kamer stemt vóór Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met de WEGIZ is het streven dat deze wet per 1 juli 2023 wordt ingevoerd.
18 januari 2023
Gegevensuitwisseling

Livegang digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg!

De regio Noord Holland Noord heeft de primeur van het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Een drietal verloskundigenpraktijken...
15 december 2022
Gegevensuitwisseling

Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid in Nederland. Deze databronnen zijn bijvoorbeeld patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende...