Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

Overzicht
Home > nieuws > Aanpassingen in beleidsregel VIPP Babyconnect

De beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) Babyconnect is op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn tot stand gekomen door opgedane ervaringen en inzichten én in overleg met diverse betrokken partijen en met het ministerie van VWS.

De belangrijkste wijzigingen zijn de verlenging van de beleidsregel tot 1 juli 2023 en twee extra mogelijkheden voor regionale partnerschappen om subsidie aan te vragen. Deze aanvraagrondes (tranches) zijn van:

  • 1 februari 2021 tot en met 28 februari 2021
  • 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021

In de beleidsregel is ook een wijziging doorgevoerd over de gebruikersgroepen. Zij toetsen de resultaten van de outcomedoelen. Een andere aanpassing gaat over de definitie van het regionaal partnerschap. Meer informatie in de Staatscourant.