Aandacht voor psychische problemen rond de zwangerschap

2 augustus 2021

Podcast ‘Zwarte muisjes’

In Nataal editie 49, mei 2021 staat het artikel over de podcast ‘Zwarte Muisjes’ waarin Psychiater Mijke Lambregtse en gynaecoloog Marieke Paarlberg aandacht vragen voor de zorg aan vrouwen met langdurige psychische problemen rond de zwangerschap en hun partners. In de verhalende podcast ‘Zwarte muisjes’ interviewt journalist Maarten Dallinga vijf vrouwen en hun partners die psychische problemen kregen rond hun zwangerschap zoals PTSS of een psychose.

Webinar 29 augustus & 12 oktober over zwangerschap & psychische problemen

Het CPZ besteed ook aandacht aan dit onderwerp met twee webinars: op 31 augustus een webinar over de POP-poli, de reikwijdte, kaders en indicaties. Mijke Lambregtse (Psychiater Erasmus MC) en Remke Dullemond (gynaecoloog en perinatoloog Jeroen Bosch ziekenhuis). Op 12 oktober volgt een tweede webinar over dit onderwerp met voorbeelden, praktische tips en praktijkcases rond samenwerking. Meer informatie een aanmelden voor het webinar kan hier.

Of lees hier het artikel.


Lees ook

7 december 2023
Kansrijke Start

RIVM-rapport: ‘Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen’

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM een advies opgesteld hoe er meer inzicht te krijgen is in de ontwikkeling van de zorg voor en gezondheid van (aanstaande) zwangeren en kinderen in de eerste 1000 dagen op basis van bestaande databronnen. Het heeft het RIVM gevraagd een werkwijze voor te stellen om informatie hierover uit bestaande databronnen te halen.
7 december 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start november

In deze nieuwsbrief word je meegenomen in een aantal mooie, inspirerende nieuwsartikelen en wat zich afgelopen maand heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld...
14 november 2023
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start - terugblik Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Kansrijke Start bestond afgelopen week 5 jaar. In deze 5 jaar zijn in heel Nederland lokale coalities aan de slag...