Webinar POP-poli 31 augustus 20:00 – 21:00 uur

9 augustus 2021

Tijdens de voorbespreking van het webinar over zwangerschap en psychiatrie werd duidelijk dat het onderwerp te groot is voor één webinar. Daarom hebben we het onderwerp gesplitst en zullen we het onderwerp tijdens twee webinars belichten. Marlies Buurman (CPZ) bespreekt met Mijke Lambregtse en Remke Dullemond tijdens dit eerste webinar de reikwijdte van het onderwerp en de titel van dit webinar. Het onderwerp is immers relevant voor het gehele integrale werkveld van de geboortezorg en beperkt zich niet alleen maar tot datgene wat binnen de muren van de POP-poli gebeurt. De sprekers gaan in op de kaders en benoemen de indicaties.

In een volgend webinar (schrijf vast in je agenda; 12 oktober 2021 om 20:00 uur) komen we met voorbeelden, praktische tips en praktijkcases rond samenwerking.

Over de sprekers:

Mijke Lambregtse is werkzaam als (kinder- en jeugd)psychiater / IMH-specialist en Universitair Hoofddocent in het Erasmus MC. Ze is gepromoveerd binnen het Generation R onderzoek op ‘Ouderlijke psychopathologie en de ontwikkeling van het jonge kind’. Ze combineert patiëntenzorg en onderzoek op het gebied van peripartum psychiatrie en infant mental health, met focus op het verbeteren van zorg voor (aanstaande) gezinnen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Zij leidt projecten rond vroegdetectie van psychopathologie tijdens en na de zwangerschap en het implementeren van evidence-based behandeling van ouders, rekening houdend met de ouder-kindrelatie en de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

Zij heeft in het Erasmus MC de moeder-baby dagbehandeling opgezet en recent in samenwerking met de afdeling Verloskunde de Connect2Grow poli waarin ouders in kwetsbare omstandigheden vanaf de zwangerschap tot aan het eerste jaar van het kind begeleid worden in het versterken van de ouder-relatie. Ze is oprichter en bestuurslid van het Landelijk Kenniscentrum Zwangerschap en Psychiatrie en de Stichting Mind2Care, redacteur van het eerste Nederlandstalige handboek Psychiatrie en Zwangerschap en Editor-in-Chief van het ‘Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology.

Remke Dullemond is gynaecoloog-perinatoloog in het Jeroen Bosch ziekenhuis. Voor Remke ligt de uitdaging in het begeleiden van vrouwen in het traject van preconceptioneel advies naar jonge zwangerschap, doen van echoscopisch onderzoek en het zorgvuldig begeleiden van die zwangerschap tot en met de geboorte van een gezond kind. Remke is ook voorzitter van het bestuur van het landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap. Het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en zwangerschap (LKPZ) is een gezamenlijk initiatief van professionals die werkzaam zijn binnen het gebied van psychiatrie en zwangerschap. Het lkpz is opgericht uit een groeiende behoefte van zowel patiënten als behandelaren om op te hoogte te blijven van de meest recente inzichten en behandelmogelijkheden op het gebied van de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.

Aanmelden kan via onderstaande button:


Lees ook

2 juli 2024
Cliëntparticipatie

Strong Babies reikt Jonge Onderzoekers beurs uit voor gelijke kansen in de geboortezorg

Komend najaar 2024 reikt Strong Babies de Jonge Onderzoekers beurs uit voor onderzoek gericht op het bestrijden van kansongelijkheid in...
19 juni 2024
Kansrijke Start

Terugblik webinar (Hoe) Stel jij de vraag: Wil je het komend jaar zwanger worden?

Vanuit het actieprogramma Kanstijke Start is het de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de...
13 juni 2024
Kansrijke Start

Verwijs (aanstaande) ouders naar ZwangerWijzer

ZwangerWijzer helpt mensen met een kinderwens bij de voorbereiding van de zwangerschap. Door het invullen van de online vragenlijst kunnen...