Protocollen, richtlijnen, standaarden, zorgpaden, werkinstructies- en afspraken

Binnen het VSV of IGO worden de aanwezige protocollen, standaarden, zorgpaden en werkafspraken beschreven en wordt vastgesteld wanneer ze geëvalueerd dienen te worden (bijvoorbeeld elke 2 jaar).

Jaarlijks wordt bekeken welke beschreven protocollen, standaarden, zorgpaden en werkafspraken bijgesteld dienen te worden en of nieuwe protocollen opgesteld dienen te worden.