Keten breed melden van incidenten in West Friesland

In de regio West Friesland hebben ze een werkwijze ontwikkeld voor het ketenbreed melden van incidenten, het TIM. Transmuraal Incident Melden is opgezet voor zorgverleners in West-Friesland. Door het melden en terugkoppelen van incidenten die zich in de ketenzorg voordoen kan herhaling in de toekomst mogelijk vermeden worden. De kwalitet van de patientenzorg wordt daardoor verbeterd. Logo’s van de betrokken instellingen bij Transmuraal Incident Melden West Friesland staan in de bijlage.

Bijlagen: