Conferentie Samen voor een Kansrijke Start

Handvatten voor succesvol samenwerken

Woensdag 12 oktober van 09:30 uur tot 17:00 uur

Over de conferentie

Op woensdag 12 oktober van 9:30 uur – 17:00 uur vindt de conferentie “Samen voor een Kansrijke Start” plaats. Deze conferentie is gratis.

Voor geboortezorgprofessionals en professionals uit het sociaal domein die werken met zwangere of net bevallen cliënten in kwetsbare situaties én voor beleidsmakers en stakeholders binnen het sociaal domein en de geboortezorg hebben we een boeiend en leerzaam programma klaarstaan.

Het wordt een inspirerende en energieke (fysieke!) netwerkdag.

Sprekers
Dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters – Dagvoorzitter

Piet-Hein Peeters is journalist. Hij werkt op het brede terrein van de publieke sector. Hij schrijft over onder andere sociale problematiek, gezondheidszorg, veiligheid, media, onderwijs en wetenschap. Hij was één van de auteurs van het boek ’Sociale Verloskunde’ dat in het najaar van 2021 verscheen. Hij werkt regelmatig als gespreksleider of dagvoorzitter. Zo was hij ook op 13 juni jl. dagvoorzitter van de conferentie Kansrijke Start.  

Keynote sprekers
Angela Uijtdewilligen, Programmamanager Actieprogramma Kansrijke Start, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Angela Uijtdewilligen is al geruime tijd werkzaam bij de Rijksoverheid. Eerste deel van haar loopbaan werkte ze bij het toenmalige Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verschillende managementfuncties, veelal op raakvlak van ruimtelijke ordening en milieu, maar ook als adviseur van de ambtelijke en politieke leiding van het departement. In 2012 is Angela als directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) aan de slag gegaan bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds 2016 werkt ze als programmamanager. Eerst als programmanager “Mensen met verward gedrag”, en vanaf juni 2019 als programmamanager “Actieprogramma Kansrijke Start”.

“Beter samenwerken met inzicht in behoeften en belangen”
Eric Westra – Organisatiepsycholoog

Eric Westra is een organisatiepsycholoog met 35 jaar ervaring in zijn vakgebied. Hij werkt als managementcoach, teamcoach en assessmentpsycholoog. In 2015 publiceerde hij zijn boek “Samenwerken: de essentie”, waarin hij laat zien hoe je met inzicht in behoeften en belangen van mensen samenwerkingsrelaties kunt analyseren en verbeteren.  

Of je nu het functioneren van een team wilt verbeteren, een ingrijpende organisatieverandering wilt doorvoeren of de cultuur van een organisatie wilt veranderen, altijd is het vermogen om een persoonlijke, hechte band op te bouwen met de betrokken partijen een cruciale voorwaarde om succes te bereiken. Die hechte band ontstaat als mensen elkaars fundamentele, psychologische behoeften vervullen. Onze emoties geven weer in welke mate de samenwerkende partijen daar in slagen. Als mensen zich eenmaal met elkaar verbonden voelen, zijn zij beter in staat in een constructieve dialoog vast te stellen wat er moet gebeuren om vooruitgang te boeken. 

“De schoonheid van de AVG”
Jolanda van Boven – Jurist gezondheidsrecht

Jolanda van Boven is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders in de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Daarnaast ligt haar expertise op informatiedeling in ketensamenwerking. Dit betreft zowel ketensamenwerking in de gezondheidszorg als in het publieke domein, zoals sociale wijkteams, Veilig Thuis en Veiligheidshuizen. 

Jolanda heeft één belangrijke boodschap aan professionals: Informatie delen over je cliënt kan zeker, als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld als het delen van informatie noodzakelijk is om de persoonlijke levenssfeer te beschermen. ‘Geen enkele professional in het sociale domein kan nu nog zeggen dat hij of zij de informatie over zijn cliënt niet mag delen.’

Ervaringsdeskundigen

Tijdens de conferentie zullen twee ervaringsdeskundigen jullie meenemen in hun persoonlijke ervaringen.

“Ik had behoefte aan iemand die naar mij luisterde”
Eefke Postma

Eefke Postma is 31 jaar en samen met haar partner, ouder van 3 prachtige kinderen. Zij is als multidisciplinair ervaringsdeskundig adviseur werkzaam in het sociaal domein en bij overheidsinstanties, waaronder VWS.

Eefke vertelt ons over hoe is het als om als (aanstaande) ouder in een kwetsbare situatie te komen en gebruik te maken van hulpverlening. En wat kunnen wij anders doen om beter aan te sluiten op de behoefte van de ouder?  

“De kracht van gez(sien) worden”
Rosita Vis

Rosita Vis is 47 jaar en moeder van een prachtige dochter. Rosita is ervaringsdeskundig bij werkgroep KVBO van belangenvereniging Sien. Sien is een belangenvereniging voor het netwerk rondom mensen met een verstandelijke beperking.

Rosita vertelt over haar ervaring om als kind op te groeien bij ouders met een verstandelijke beperking. Hebben wij wel genoeg oog voor het kind dat opgroeit in een kwetsbare situatie? Wat kunnen wij doen om het kind de erkenning te geven dat het verdient? 

Best Practices
“Met ketenregie naar Kansrijke Samenwerking”
Lian Siebelt – Ketenregisseur VSV Dordrecht e.o 

Lian is ketenregisseur van VSV Dordrecht e.o. en algemeen bestuurslid bij de Federatie van VSV’s. Naast het breed ondersteunen van het VSV, zet zij zich als ketenregisseur in voor regionale keten- en netwerksamenwerking, zoals domeinoverstijgend rond Kansrijke Start en met de ROAZ-regio Zuidwest Nederland rond acute geboortezorg. Lian heeft een medische achtergrond als kinderverpleegkundige in de tweede en derde lijn en tot 2021 als eerstelijns verloskundige. Recent heeft zij de Master Innovatie in Zorg en Welzijn afgerond.

In de regio Dordrecht wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de zorg aan zwangeren in kwetsbare situaties. Zo zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt over het herkennen van kwetsbare situaties en een betere vroegsignalering, zodat vrouwen zo snel mogelijk adequate hulp krijgen. Geboortezorgprofessionals in de regio gaan werken volgens een gestructureerde aanpak, gebruikmakend van een screeningsinstrument Mind2Care en de GIZ-methodiek. Na de zwangerschap en kraamtijd worden de ouders aan de hand van de GIZ-methodiek verder begeleid door Jong JGZ.  Alle initiatieven worden afgestemd met het domeinoverstijgende netwerk ‘Ketenzorg Kwetsbare Zwangeren’ en de Dordrechtse Kansrijke Start coalitie. Op dit moment wordt daar ook een plan rondom preconceptie zorg uitgewerkt.   

“Zwanger zonder zorgen”
Rinelle van de Top – Beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Barneveld 

Sinds 2021 werkt Rinelle als beleidsmedewerker publieke gezondheid bij de Gemeente Barneveld. Ze is daar nauw betrokken bij o.a. Kansrijke Start. Rinelle heeft na haar studie Gezondheidswetenschappen o.a. gewerkt bij de Universiteit Wageningen en als adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD.

In het VSV Gelderse Vallei is opgenomen dat het de wens is om de herkenning en de signalering van de zwangere in kwetsbare situaties zo vroeg mogelijk op te starten. De inzet van een gevalideerd screeningsinstrument door de verloskundig hulpverlener, het uitvoeren van aanvullende screening door de kraamzorg middels het huisbezoek en het prenataal huisbezoek uitgevoerd door JGZ zijn middelen die bijdragen aan een vroegtijdige signalering. Een volgende stap is om bij de inzet van vervolgacties als medisch en sociaal domein als 1 team te gaan functioneren. Om dit doel te bereiken is de gemeente Barneveld en Veenendaal gestart met een pilot voor het voeren van een maandelijks preventief MDO zorgoverleg (Zwanger Zonder Zorgen). Het doel is het tijdig inzetten van de juiste passende zorg- en hulpverlening en het verbeteren van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein.

Accreditatie, mede mogelijk gemaakt door Consortium Geboortezorg Midden Nederland (GCMN), is  in aanvraag bij

  • KNOV
  • NVOG
  • AJN
  • V&VN
  • KCKZ
  • NAPA
  • NVK
©Antropia
Locatie

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
(navigeren naar Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)
3972 LA Driebergen

Routebeschrijving

Antropia bevindt zich op Landgoed De Reehorst, pal naast NS-station Driebergen-Zeist, en is slechts 500 meter verwijderd van de afslag Driebergen aan de A12. U kunt parkeren in de
Q-Park Station P+R Driebergen Zeist.