Nieuwsberichten

Filter op:

6 mei 2024

PREPARE Symposium COVID-19 en de geboortezorg

Tijdens de COVID-19 lockdown hebben zwangeren, hun partners, en de geboortezorg zich aan moeten passen zoals nooit tevoren. Dankzij onderzoek van onder het PREPARE consortium is inmiddels duidelijk geworden wat...
22 maart 2023
Actueel/nieuws

Update uitgangspunten corona testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

In februari 2023 heeft het RIVM geadviseerd om de specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 te stoppen en voortaan algemene maatregelen toe te passen voor alle luchtweginfecties. Het specifieke COVID-19...
17 januari 2023
Actueel/nieuws

Zwangere vrouw heeft bekende en te verwachten bijwerkingen na coronavaccinatie

Vrouwen die een eerste coronavaccinatie ontvingen tijdens de zwangerschap gaven aan bijwerkingen te hebben ervaren die te verwachten zijn na vaccinatie. De minste bijwerkingen traden op na een vaccinatie van...
14 september 2022
Actueel/nieuws

Zwangerschap en boosterprik

Binnenkort start de boostervaccinatie campagne (herhaalprik) voor COVID-19. Alleen personen die de basisserie van de COVID-19-vaccinatie al hebben ontvangen, komen in aanmerking voor deze herhaalprik. De groepen die het eerste...
19 mei 2022
Actueel/nieuws

Richtlijn Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis is aangepast.

Het advies voor preventieve gebruik van chirurgische mondneusmaskers ten minste type II wordt versoepeld naar zorgcontacten binnen 1,5 meter afstand bij kwetsbare cliënten met een verhoogd risico op ernstig beloop...
28 april 2022
Actueel/nieuws

Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 21 april 2022 (versiebeheer zie onderaan pagina)  Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimale inzet van gezondheidszorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, werkzaam in de directe patiëntenzorg, gebaseerd...
28 februari 2022
Actueel/nieuws

Quarantaineregels RIVM voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis i.v.m. versoepelingen aangepast

In verband met de versoepelingen die in Nederland zijn ingaan, zijn enkele documenten bijgewerkt of verduidelijkt. Uitgangspunt blijft daarbij dat vanwege het nog steeds zeer hoge aantal COVID-19 infecties het...
20 januari 2022
Actueel/nieuws

Wijziging quarantainebeleid COVID-19 voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis

Vanwege de aanzienlijke toename van het aantal besmettingen in Nederland door de omikronvariant en het reële risico op ontwrichtende effecten op de maatschappij doordat veel mensen in quarantaine zijn, heeft...
19 januari 2022
Actueel/nieuws

Terugkijken livestream Zwangerschap & coronavaccinatie KNOV en NVOG

Op woensdagavond 12 januari presenteerde de KNOV en NVOG de livestream Zwangerschap & coronavaccinatie. Honderden vragen kwamen voorbij. Heb je hem gemist? Kijk hem dan hier terug: Tijdens de livestream...
6 januari 2022
Actueel/nieuws

Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed.

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het Standpunt vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op het vaccineren van zwangere vrouwen. Het standpunt...