Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed.

Overzicht
Home > nieuws > Update standpunt Vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed.

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het Standpunt vaccinatie COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op het vaccineren van zwangere vrouwen. Het standpunt is ontwikkeld door de multidisciplinaire werkgroep COVID-19 & Zwangerschap van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

  • De werkgroep adviseert met nadruk aan alle zwangere vrouwen, ongeacht de termijn van de zwangerschap, en vrouwen in het kraambed zich te laten vaccineren omdat zij per definitie tot een risicogroep behoren. Dit geldt ook voor de boostervaccinatie.
  • De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten zich te laten vaccineren, omdat de voordelen hiervan sterk opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie.
  • De werkgroep ziet geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling. Dit geldt eveneens voor de boostervaccinatie.
  • De werkgroep adviseert om bij zwangere vrouwen en vrouwen in het kraambed de vaccinatie met één van de mRNA-vaccins uit te voeren.
  • De werkgroep is van mening dat (booster)vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven.
  • De werkgroep adviseert een boostervaccinatie aan zwangere vrouwen toe te dienen. De boostervaccinatie kan ongeacht de termijn van de zwangerschap worden toegediend.
  • Voor het interval tussen de laatste vaccinatie en de boostervaccinatie wordt verwezen naar de recente algemene adviezen op de RIVM website.
  • Ongeacht de vaccinatiestatus blijven vooral zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere voorzorgsmaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker in voorgeschreven situaties onveranderd bestaan.