Workshop: Meten van kwaliteit

In de workshop ‘Meten van kwaliteit’ ging het over de implementatie van de indicatoren integrale geboortezorg zoals deze op 1 juni 2017 zijn vastgesteld door Zorginstituut Nederland. Een actueel onderwerp waar rond de 75 deelnemers zich voor ingeschreven hadden. Het doel van de workshop was om de deelnemers zoveel mogelijk praktische informatie te geven over wat er van VSV’s verwacht wordt en wat VSV’s van andere partijen kunnen verwachten. De workshop werd verzorgd door Ger de Winter (Perined), Corina Munts (BO Geboortezorg) en Marian Hoekstra (CPZ).

Allereerst werd het ‘waarom’ van indicatoren in de zorg toegelicht. Indicatoren zijn belangrijk om de transparantie in de zorg te vergroten, het cliënten mogelijk te maken betere keuzes te maken en om de eigen prestaties (regionaal, nationaal en wellicht op termijn internationaal) te kunnen vergelijken met als doel de zorg te verbeteren. Ger de Winter: ‘De uitkomsten van de indicatoren bieden een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van zorg’.

Vervolgens kwam de vraag aan bod wat nieuw is aan de indicatoren integrale geboortezorg en volgde per indicator afzonderlijk een toelichting. Perined deed VSV’s de toezegging op korte termijn met een implementatievoorstel voor cliëntervaringslijsten te komen.

De workshop werd afgesloten met een aantal tips voor de VSV’s. Een greep hieruit: Leer van elkaar door gezamenlijk de resultaten te evalueren en creëer een veilige omgeving daarvoor.

Materialen in de kennisbank over dit onderwerp: