Webinar indicatoren integrale geboortezorg 2017

Op 25 september 2017 zond het CPZ een webinar uit over de invoering van de indicatorenset integrale geboortezorg uit. Wat bestaat de indicatorenset? Wat moet je als zorgverlener aanleveren? Verandert de wijze van aanleveren van data? En wat kun je er uiteindelijk mee? Hoe kan het je kwaliteit verbeteren? En de AOI-5? Wat is dat eigenlijk? Deze en veel meer vragen zijn behandeld tijdens de uitzending.

Tijdens het webinar kregen wij veel kijkersvragen. Wij hebben deze vragen onderverdeeld in verschillende thema’s:

  • AOI-5
  • Financieel en rol externe partijen
  • NPS, Cliëntervaringen en Cliëntpreferenties
  • Rol Perined
  • Proces, Werkwijze en Registratie
  • Samenwerking

Mocht je vraag er niet bij staan, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!